Kodin nikkaroimiseen osallistuvat niin lapset kuin aikuisetkin – kukin tavallaan.