Natalia Okuneva (oik.) ripusti pitsejä esille Tähkään lauantaina museo-opas Helmi Ylisirniön kanssa.