Alvar Harinen asettelee betonia leipämuotin sisään.