Salpalaavu on rakennettu Kesälahdelta tuoduista aitan hirsistä, joiden tiedetään olevan peräisin 1800-luvulta.