Jumppailta houkuttaa Vaivion kyläkodalle milloin alle, milloin päälle kymmenen liikkujaa. Näin talviaikaan siis, kesäisin mökkiläiset vilkastuttavat myös kylän yhteisiä liikuntatuokioita.