Puheenjohtaja Eero Reijonen puhutteli valtuustoa eripurasta.