Nollatulos tavoitteena

Liperin kunnan palvelurakenteet on uudistettu tasolle, jonka tulotaso kestää. Tästä osoituksena ensi vuonna viivan alle arvioidaan jäävän noin nollatulos.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle talousarviota, jossa toimintakate ei tiukan raamin myötä nouse. Verotulojen ja valtionosuuksien ennakoidaan putoavan hieman. Niinpä koko vuosikate kuluu poistoihin eli kumulatiivista ylijäämää ei kartu lisää.

Jos sinulla on Puodista ostettu lukuoikeus, voit lukea artikkelin.

Vastaa