Etelä-Amerikan maantiedettä tässä tehdään tiettäväksi.