Maatalouteen ja karjanhoitoon liittyviä muistoja lienee maaseudulla asuvilla yllin kyllin.