Uuden kaivon rakentamista ei sallita

Liperin kunta on vapauttanut vaiviolaisen talouden velvollisuudesta liittyä Vaivion vesiosuuskunnan viemäriverkostoon. Kiinteistölle on rakennettu pienpuhdistamo vuonna 2009, joten lupajaos katsoi, että on suhteellisen uuden puhdistamon vuoksi kiinteistön liittäminen viemäriverkostoon olisi kohtuutonta.

Talous saa nykyisin puhtaan veden Vaivion vesiyhtymän porakaivosta. Kunta antoi kiinteistölle luvan ottaa talousvetensä kyseisestä kaivosta sopimuskauden loppuun 8.1.2019 asti. Tämän jälkeen kiinteistö on liitettävä vesiosuuskunnan vesijohtoverkkoon.
Kiinteistön omistajat olivat suunnitelleet rakentavansa uuden porakaivon, mutta kuntalaisten tasapuolisen kohtelun vuoksi lupajaos ei sitä salli.

Jos sinulla on Puodista ostettu lukuoikeus, voit jatkaa lukemista.

Vastaa