Kyläläiset suhtautuvat kriittisesti tuulivoimala-hankkeeseen.