Petroskoin katukuvan perusteella voisi päätellä, etteivät väreihin liittyvät rakennusmääräykset ole itänaapurissamme kovinkaan ahdasmieliset. Kuva: Päivi Lievonen