Harkintaa, harjaannusta, hyvyyttä ja hyvinvointia vaalivan yhdistyksen logo on muuttunut monta kertaa vuosien saatossa.