Kaksi jatkaa sivistysjohtajina

Liperin kunnanhallitus päätti, ettei se laita sivistysjohtajan virkaa avoimeksi. Virkaa ovat hoitaneet talvikuukausina Viinijärven koulun johtaja Riitta Lappalainen ja varhaiskasvatuksen johtaja Sirkka Korhonen omien töidensä ohella, ja näin tullaan jatkamaan elokuuhun 2017 saakka.
Kunnan hallintorakenneuudistuksen myötä on kuntiin ennakoitu tarvittavan niin sanottua hyvinvointijohtajaa.
Sivistysjohtaja Arto Jormalainen jäi virkavapaalle lokakuun alussa ja irtisanoutui tehtävistään huhtikuun alusta lukien. Jormalainen työskentelee nyt Karkkilassa.

Vastaa