Hallintokuntien välinen yhteistyö, sitä halutaan lisää tulevaisuuden Liperiin.