Murhimäellä Korpivaarassa olisi suotuisat olosuhteet tuulivoimalalle.