Vanhus voi valita itse, kuka palvelee

Lääkkeiden antaminen, kylvettäminen ja ruokailun valvominen ovat muun muassa toimia, joihin voi käyttää palveluseteliyrittäjää apuna. Oikeuden setelin käyttöön voi saada vasta kun kotihoidon ohjaajan kanssa on laadittu hoito- ja palvelusuunnitelma.

Aluksi palveluseteli voidaan myöntää Ylämyllyn alueella asuville kotipalvelu- ja kotisairaanhoitoasiakkaille, joita on noin 15.
Vanhuspalvelujen johtaja Leena Laanisen mukaan asiakaspiirin laajennus riippuu sosiaali- ja terveystoimen ensi vuoden määrärahoista. Kaiken kaikkiaan kunnan tuottamia kotipalveluja käyttää noin 500 asiakasta Liperissä ja Outokummussa.

Palvelusetelin tärkeimpänä ideana on vaihtoehtojen lisääminen ja palvelujen saatavuuden turvaaminen. Asiakkaat voivat hankkia palvelut haluamaltaan yrittäjältä.
Kunnan kustantaman setelin avulla kustannukset ovat samaa luokkaa kuin vastaavien kunnallisten palvelujen. Tietyissä palveluissa setelin arvo määräytyy asiakkaan tulojen mukaan.

Kunta välttyy työnantajan sivukuluilta, koska se ostaa palvelut yrityksiltä. Valvontavelvollisuus toki säilyy.
Kunta on hyväksynyt nyt kuusi hoiva- ja hoitoalan yrittäjää palveluntuottajaksi ja uusia haetaan koko ajan. Liperiläisiä yrityksiä ei ole toistaiseksi listalla.
Kotipalveluja ovat esimerkiksi lääkkeiden antaminen, kylvettäminen ja ruokailun valvominen.

Järjestelmän esitteleminen aloitettiin viime viikolla asiakkaille ja heidän omaisilleen. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin hänelle on järjestettävä muu vastaava palvelu.

Uudenlainen kuvio

Ennen palvelusetelin myöntämistä kotihoidon ohjaaja laatii yhdessä asiakkaan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelman.
Seteli myönnetään selkeästi määriteltyihin palveluihin ja sille annetaan arvo sekä voimassaoloaika. Asiakas tilaa palvelun itse hyväksytyltä yrittäjältä ja ilmoittaa tälle, että käyttää palveluseteliä maksuvälineenä.

Koko kuvion hallinnoimisesta vastaa Smartum Oy, jonka kehittämä palvelusetelimalli on käytössä useissa kunnissa eri puolilla maata, muun muassa Joensuussa.
Yritykset eivät laskuta kuntaa palvelusetelipalveluistaan, vaan tilittävät rahansa Smartumin kautta.

Järjestelmä perustuu internetiin, ja sen avulla sosiaali- ja terveystoimessa voidaan seurata myönnettyjä seteleitä, niiden käyttöastetta sekä palveluiden toteutustahtia.


Kohti seudullista seteliä

Laki palvelusetelistä astui voimaan viime elokuussa. Se mahdollistaa lähes kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen palvelusetelillä.
Laanisen mukaan Liperi ja Joensuu ovat suunnitelleet myös seudullista palveluseteliä.

– Seudullisessa järjestelmässä voitaisiin sopia pelisäännöt ja valita yksi kunta hallinnoijaksi, jolloin yrittäjien ei tarvitse tehdä hakemuksia erikseen jokaiseen kuntaan, Laaninen kertoo.
– Yhteistyö voi toteutua mahdollisesta vuonna 2012, mutta vielä ei ole sovittu mitään.

Vastaa