Rantakaavan pelisäännöt nostattavat vastustusta

MTK:n ympäristö- ja maapolitiikan johtaja Markku Tornberg kävi hämmentämässä tähän saakka tyynessä ilmapiirissä edennyttä Oriveden rantaosayleiskaavaprosessia.

– Kaava aiheuttaa näin tehtynä enemmän haittaa kuin hyötyä maanomistajille. Kunta eli kunnanvaltuusto yrittää viedä teille kuuluvaa rakennusoikeutta, Tornberg jyrisi Rääkkylän auditoriossa.

Hänen mielestään yleiset käytännöt muunnetusta rantaviivasta ja rannan laadun mukaan tehtävästä luokituksesta joutavat roskakoriin. Tornberg katsoi, että kunta joutuu maksamaan kaavaan merkittyjen suojelualueiden korvaukset. Asiasta ei päästy yksimielisyyteen illan aikana.

Lisäksi taajamien läheisten rantojen suosiminen kuudella rakennuspaikalla suhteessa kaukaisten viiteen paikkaan ei Tornbergin mukaan käy ollenkaan järkeen. Tästä oli muun muassa Toivo Hirvonen yhtä mieltä.

– Rääkkylän mökeistähän suurin osa sijaitsee jo nyt kaukana rannoilla, Varpasalosta kotoisin oleva joensuulainen Markku Koponen säesti.

Koponen lupasi muistuttaa epäkohdista kaavaprosessin jokaisessa vaiheessa aina hallinto-oikeuteen saakka.

Kunnanjohtaja Yrjö Eronen huomautti, että myös rantaa omistamattomia kuntalaisia on muistettava ja heidän virkistysoikeuttaan kunnioitettava. Rakentamatonta rantaa tarvitaan.

Ympäristökeskus valittajana

Kaavan tarkoituksena on jakaa rakennuspaikat huomioiden vesistö ja luontoarvot kokonaisuutena. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu on kaunis tavoite, jonka pelätään lipeävän käsistä. Seppo Soininen oli huolissaan jo rakennetuista rannoista käytettäessä emätilaperiaatetta.

– Monilla rannoilla on jo paljon enemmän kuin kuusi paikkaa kilometrillä. Tällöin tilalla ei enää ole rakennusoikeutta ja luontaisesti hyviä paikkoja jää rakentamatta.

Illan aikana heräsi jopa pelko, että päästäisiinkö poikkeusluvilla kaavaa suurempaan rakennuspaikkamäärään.

– Ympäristökeskuksen mielestä kaavaan suunniteltu 360 rakennuspaikkaa on jo liian suuri määrä, Ramboll Finlandin kaavoittaja Markus Hytönen kertoi.
Hän totesi, että ympäristökeskus on kaava-asiassa valittajan asemassa ja se kyllä käyttää oikeuttaan.

– Ympäristöviranomaisten valitukset painavat Korkeimmassa hallinto-oikeudessa eniten. Keskusteleva ilmapiiri auttaa, että kaava on joskus edes lainvoimainen.

Uutena asiana Hytönen kertoi, että lomarakennuspaikoille on tulossa yhtenäinen 250 neliön rakennusoikeus, mikäli ympäristöarvot eivät muuta puolla.

Valtuusto iltakouluun

Huhtikuun lopulla järjestettiin kaavaprosessiin liittyvä maanomistajien kuulemistilaisuus (Kotiseutu-uutiset 26.4.2010), jossa Markus Hytönen esitti pitkälti samoja perusasioita.

Valtuuston oli määrä hyväksyä hallituksen esittämät tavoitteet ja mitoitusperiaatteet kevätkesällä. Asia vedettiin kuitenkin viimeisimmästä valtuuston kokouksesta pois, sillä esteellisyydet haluttiin selvittää paremmin.

Nyt tiistai-illan tilaisuudessa Hytönen teki selväksi ensimmäisen vaiheen tärkeyden, mikä valtuutettujenkin olisi syytä ymmärtää.

– Mitoitusperiaatteiden hyväksyminen tarkoittaa pelisääntöjen sopimista. Rakennuspaikkojen lukumäärään ei sitten enää voi lähteä myöhemmässä vaiheessa juuri vaikuttaa.

Paikalla olleet valtuutetut ja kunnanjohtaja olivat yhtä mieltä siitä, että päätöksen tekevä valtuusto tarvitsee asiasta lisätietoa iltakoulussa.

Vastaa