Äidit vastasivat ahkerimmin liikenneturvallisuuskyselyyn

Kevyt liikenne oli eniten kommentoitu asia Liperin liikenneturvallisuuskyselyssä. Vaaralliset teiden ylitykset ja reitit sekä katujen reunakivet saivat runsaasti kritiikkiä ja parannusehdotuksia.

Tarkoituksena oli selvittää oman kunnan vaaranpaikkoja suoraan asukkailta tulevien vinkkien myötä.
Arvokasta tietoa saatiin myös turvavälineiden käyttämisestä tai paremminkin käyttämättä jättämisestä.

Ylinopeus yleisin rike

Liikenneturvallisuuden tilan liperiläiset kokivat melko hyväksi, neljäsosa taas ajattelee sen olevan huono. Muista kunnista poiketen kokemus oli eri ikäluokissa lähes täsmälleen samansuuntainen.
Tyytymättömyyttä koettiin maanteiden, katujen ja keveyn liikenteen väylien kuntoa kohtaan. Toisaalta nopeusrajoituksia ei noudateta ja liikennevalvonta ei ole riittävää. Turvallisuutta haluttaisiin lisää liittymien näkyvyyteen ja kevyen liikenteen ylityskohtiin.

Saattoliikennejärjestelyt kouluissa ja päiväkodeissa aiheuttivat reilusti tyytymättömyyttä.
Vastaajilta kysyttiin heidän eniten kokemiaan liikennerikkomuksia asuinalueellaan. Kaikkialla ylinopeudet olivat eniten koettu rike. Haja-asutusalueella vaaralliset ohitukset koettiin ongelmaksi.

Kirkonkylällä liputettiin vilkun käyttämättömyyden ja vaarallisten ohitusten puolesta. Ylämyllyllä ja Viinijärvellä korostuivat mopolla kaahailu ja temppuilu. Turvavälin koetaan unohtuvan muualla paitsi Viinijärvellä.
Kuopiontie koettiin kyselyssä puutteellisista ylityksistä, ylinopeudesta ja huonosta näkyvyydestä johtuen yhdeksi vaaranpaikaksi.

Muita vaarallisia teitä arvioitiin olevan Patteristontie, Mattisenlahdentie, Sotkumantie, Pärnävaarantie, Vaiviontie ja Liperintie, joissa etenkin kevyen liikenteen käyttämä reitti koettiin vaaralliseksi.

Kevyelle liikenteelle lisää turvallisuutta

Vastaajat kokivat liikenneturvallisuuden parantamisen onnistuvan parhaiten poliisin liikennevalvonnan lisäämisellä. Kevyenliikenteen olosuhteiden parantamista vaaditaan muualla paitsi jo remoitoidulla kirkonkylällä, jossa taas liikennekasvatusta toivotaan lisää.

Tien kunnossapito ja näkymien parantaminen mm. lumivalleja poistamalla olisi vastaajien mielestä tärkeää kirkonkylällä, Viinijärvellä ja haja-asutusalueella. Ylämyllylle toivotaan matalampia nopeusrajoituksia ja hidasteita.
Esteettömyyteen toivottiin parannuksia teiden kunnon ja risteysalueiden näkyvyyden osalta. Kirkonkylällä kritiikkiryöpyn saivat suojateiden kohdilla olevat reunakivet, joita on kritisoitu usein ennenkin.

Kohdekohtaisesti parannusideoita annettiin erityisesti Ylämyllyn suunnalta. Kommentteja olivat Jyrin koulutie turvalliseksi, Jyrinkylälle liittymävaihtoehto, Patteristontien risteyksen turvallisuus paremmaksi ja Mattisenlahdentielle jalkakäytävä. Toisaalta Liperin ja Ylämyllyn välille toivottiin satasen rajoitusta takaisin.

Kevyen liikenteen väylää toivottiin myös Viinijärven ja Kontkalan sekä Liperin ja Käsämän välille, Polvijärventielle ja Tiilitehtaantielle.

Taustaa:

– Liperi järjesti keväällä liikenneturvallisuuskyselyn yhdessä Outokummun ja Tuusniemen kanssa. Vastaaminen onnistui niin netin kuin paperisen version avulla.

– Liperissä vastanneista kirkonkylällä asui 22, Ylämyllyllä 71, Viinijärvellä 14 ja haja-asutusalueella 79 henkilöä.

– 65 prosenttia vastaajista oli naisia. Keski-ikä vastaajilla oli 42 vuotta. Yli puolet vastaajista asui taloudessa, jossa on lapsia.

– Suurin osa kulkee työ- tai koulumatkansa itse ajaen autolla ja vain 8 prosenttia käyttää linja-autoa.

– Vastaajista turvavyötä käytti aina 93 prosenttia, kun taas pyöräilykypärä kuuluu vain 36 prosentin vakiovarustukseen ja hand free -laite 17 prosentille.

– Heijastimia tai turvaliiviä käyttää harvoin tai ei koskaan 17 prosenttia vastanneista. Neljäsosa vastaajista ei yleensä käytä lasten turvaistuinta pyöräillessä, autoillessakin turvaistuin uupuu säännöllisesti joka kymmenenneltä.

Vastaa