Toiminta-avustus hakuun

Järjestöillassa esditeltiin, miten seutuopistolta Liperiin ostettavien oppituntien määrä muuttuu vuodenvaihteessa.

Sivistysjohtaja Arto Jormalainen esitteli toiminta-avustuksen yleisiä periaatteita viime keskiviikkona Jyrissä. Avustus on otettu käyttöön, koska seutuopiston tunteja vähennettiin ja niistä tulevasta säästöstä noin puolet eli 40 000 euroa käytetään nyt yhdistysten toiminnan suoraan tukemiseen ensi vuoden aikana kahdessa osassa.

– Periaatteena olisi, että toiminta on uutta, kaikille avointa ja aktivoivaa. Ei järjestön sisäpiirin juttu, Jormalainen selitti.

Muita kriteerejä ovat muun muassa tunnin kokoontumisaika ja säännöllinen kokoontuminen minimiryhmäkoon ollessa neljästä kahdeksaan. Hakijan on oltava rekisteröitynyt järjestö, yhdistys tai seura, erityistapauksessa yksittäinen henkilö. Mikäli yksittäinen henkilö hakee avustusta palkanmaksua varten, on hänellä oltava Y-tunnus.

Kuulemaan tulleilla järjestöjen edustajilla oli kriteereistä erilaisia tulkintakysymyksiä.

Katsotaanko tänä syksynä aloitettu toiminta enää vuoden alusta uudeksi? Tämän tyyppisiä asioita Jormalaisen mukaan pitää vielä pohtia. Saako tukea viikonloppukurssiin?

– Minimikokoontumismäärä on viisi kertaa, mutta jos kyseessä on vaikka jouluaskartelua, niin varmasti muutama viikonloppu riittää.

Mikä on uutta toimintaa?

Mikä toiminta muuten on uutta? Esimerkkejä heitettiin vanhasta ryhmästä joka vaihtaa kokoontumispaikkaa, vanhasta ryhmästä joka siirtyy uudelle järjestäjälle. Asko Ikonen Ristin kesäteatterilta halusi tietää, ovatko siis kauan toimineet kulttuuriyhdistykset toiminnan ulkopuolella?

Jormalainen ja sivistyslautakuntaa edustanut Sirpa Naumanen lähtivät liikkeelle uudesta kohderyhmästä. Jos ryhmän toiminta muuttuisi siten, että se tavoittaisi uusia ihmisiä, niin sillä oli hyvät kriteerit tukeen. Ehtona kuitenkin on, ettei ryhmää ole jo tuettu keväällä jaettavien yleisten tukien kautta, jotka säilyvät edelleen.

– Haluttaisiin ensi kädessä saada uusia ryhmiä syntymään. Kylien aktiviteeteille on varmastikin helpompi saada tukea kuin taajamassa kokoontuvalle lähes vanhalle ryhmälle.

Mira Karjalainen Liperinsalosta pohti seutuopiston jättämää mottia erityisesti kuvataiteiden, kielien ja taiteen perusopetuksen alalla.

– Kukahan alkaa opettaa latinaa Liperinsalon kylätalolla?

Tukea haetaan marraskuun aikana ensi vuoden alkupuoliskolle, jolloin Jormalainen ennakoi jaettavan korkeintaan puolet koko summasta. Myöhemmin sama ryhmä voi saada jatkotukea.

Salivuoroista muutamat olivat huolissaan, mikäli monia uusia ryhmiä perustetaan. Jormalainen mietti salien vaajakäytön hyödyntämistä esimerkiksi väliseinien avulla. Tukihakemuksessa kartoitetaan jo ryhmän kokoontumisen paikkaa ja aikaa.

– Sivistyslautakunta on hyväksynyt viime kokouksessaan salivuorojen myöntämisperusteet, jotka myötäilevät nykyisiä käytäntöjä, vapaa-aikasihteeri Raimo Piiroinen kertoi.

Tukea voi saada monelta taholta

Tilaisuuden lopuksi muistutettiin Leaderin kyläisännöitsijä Päivi Kerosen tuesta kylien kehittämisessä. Maaseudun sivistysliiton Timo Reko taas muistutti, että heiltä voivat kyläyhdistykset hakea kurssitukia. Näihin tukiin ovat oikeutettuja niin uudet kuin vanhatkin ryhmät.

– Vähintään kymmenen tunnin lyhytkurssiin kannattaisi hakea tukea. Mikäli kyläyhdistykset alkavat kunnan tuen myötä ohjaajien palkanmaksajiksi, niin siihenkin voisi kouluttaa.

Kunta ja MSL katsovat yhdessä tukihakemuksia. Jormalainen halusikin muistuttaa, että on myös mahdollista hakea tukea puolet kunnalta, puolet MSL:ltä, kunhan sen esittää hakemuksissaan.

Krista Mikkonen taas muistutti Kunnossa kaiken ikää -ohjelmasta, jonka kautta mikä tahansa seura voi hakea tukea yli nelikymppisten liikuntaryhmälle. Urheiluseuroille on vielä omat tukimuotonsa.

Eteiskeskusteluissa pohdittiin tulkinnanvaraisia kriteerejä. Oltiin myös huolissaan siitä, miten nyt täytyy keksimällä keksiä uusi ryhmä, kun vanhaa hyväksi havaittua ei tuetakaan.

Uuden mallin juurruttaminen aiheuttaa selkeästi pohdintaa. Minkälainen toiminta kuuluu tuen piiriin. Tuen myöntämiseen ja sen suuruuteen vaikuttanee alussa selkeästi myös hakijoiden määrä.

– Yleiset kriteerit, kuten hakulomakekin ovat kunnan nettisivuilla sivistyksen puolella, Jormalainen kannustaa tutustumaan niihin.

Tuen hakuaikaa on siis marraskuun loppuun ja päätökset tuen myöntämisestä tulevat joulukuussa. Tuen maksattaminen tapahtuu päiväkirjaa ja kuitteja vastaan jälkikäteen.

Ryhmien alkamisesta ilmoitetaan kerran kootusti paikallislehdessä ja mahdollisuuksien mukaan kunnan toimintakalentereissa.

Vastaa