Lastensuojelun oma yksikkö säästää ja tuo lapset lähemmäs perhettään

Koko Okulin alueella sijaishuollon tarve on lisääntynyt ja hoidontarve on ollut yhä useammin vaativampaa.
– Vaikeasti oirehtivien lasten vaatimamman hoidon tarve on lisääntynyt. Monet sijoitetuista lapsista ovat tarvinneet enemmän ammatillista apua, sosiaalipalvelujen johtaja Kaija Karjalainen selittää.

Liperin lastensuojelun ostopalveluihin uppoaa arvioiden mukaan 200 000 enemmän kuin on varauduttu, Outokummussa ylitys on vieläkin suurempi. Lääkkeeksi ollaan perustamassa omaa lastensuojelun yksikköä. Tilat ovat löytyneet Outokummun ammattiopiston läheltä ja niitä ollaan parhaillaan remontoimassa uuteen käyttötarkoitukseen. Henkilökunnan rekrytointia ollaan myös aloittamassa.

– Henkilökuntaa lisätään asiakkaiden määrän lisääntyessä. Tällä hetkellä meillä on pientä jonoakin. Yksiköstä tulisi lopulta noin kahdeksanpaikkainen, jossa olisi kymmenen työntekijää, Karjalainen kertoo suunnitelmista.
Hänen mukaansa työntekijöiden monipuolista osaamista tulee korostaa.
– Yksikköön otetaan niin sosiaalialalle koulutettuja, psyykkinen sairaanhoitaja kuin toimintaterapeuttikin. Näin voidaan tarjota parempaa palvelua.
Samalla myös uskotaan kalliiden ostopalveluiden tarpeen vähenevän.

Suurin osa kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista on perhehoidossa, mikä on yleensä sekä lapsen, että kunnan rahapussin kannalta hyvä asia.
Laitoksiin ja ammatillisiin perhekoteihin sijoitetut lapset ovat usein kaukana kotoa. Uusi yksikkö tulee siinäkin mielessä palvelemaan paremmin lasta ja hänen perhettään.
– Voimme tehdä perheiden kanssa enemmän yhteistyötä ja järjestää kuntoutusta. Toiveena olisi, että elämäntilane parantuisi ja normaaliin elämään päästäisiin nopeammin.

Hoitoajat voisivat siis lyhentyä. Nykyisellään lapsista suurin osa on sijoitettuina vuosien ajan, moni aina kahdeksantoista tai kaksikymmentäyksivuotiaiksi saakka.
Lyhyttä apua voivat tarvita lapset, joiden elämässä tapahtuu jotain äkillistä, kuten kuolemantapaus.
– Sellaista voi tapahtua kenelle tahansa meistä, joten toivottavaa olisi, ettei ihmisiä leimattaisi niin herkästi.
Usein perheen avuntarve paljastuu siten, että vaikeassa tilanteessa lapsen oirehtiminen huomataan ensimmäisenä.
– Vaikeastakin tilanteesta voidaan ajan myötä selvitä.

Vastaa