Onkamojärvellä aloitetaan työt parin viikon päästä

Kuvassa näkyvä iso oja tullaan patoamaan, jotta ravinteikkaat vedet ohjautuisivat luhdan kautta järveen. Työ tehdään Tuovi Vaarannan vetämän hankkeen ohitse ympäristökeskuksen rahoilla. Erkki Mononen toivoisi koko järven alkavan puhdistua pikku hiljaa.

Erkki Monosen mökin lähellä Ahmonsaaren kupeessa kaivinkoneet vierailevat jo parin viikon päästä. Tällä hetkellä isoa ojaa pitkin virtaa ravinteikasta vettä vanhan turkistarhan alueelta suoraan järveen.
– Ojaan tehdään pato, jotta veden pinta ojassa nousee toistakymmentä senttiä. Tämän jälkeen vesi on helpompi ohjata kulkemaan viereisen luhdan kautta järveen, metsäkeskuksen Janne Raassina selittää.

Vesi ohjautuu luhtaan 5-10 metrin pituisten viiksiojien avulla. Luhdan kasvillisuus nappaa vedestä ravinteet, jolloin järven rehevöitymisen eteen tehtävä työ on aloitettu.
Työ on ympäristökeskuksen rahoittama ja metsäkeskuksen tekemä, joka toteutetaan kokonaan hankkeen ulkopuolella. Metsäkeskus selvittää myös Onkamo-järvien ympäristön metsäisten alueiden ravinteiden talteenottoa. Maisemaan ilmestynee lasketusaltaita.

Hanketta vetäjä Tuovi Vaaranta on saanut kiitettävästi rantakiinteistöjen omistajat mukaan rahoittamaan tulevan puhdistusvaiheen omarahoitusosuutta, noin 350 euroa kiinteistöä kohti. Etukäteissuunnitelmissa itse puhdistushankkeeseen ajateltiin tarvittavan kokonaisuudessaan 224 000 euroa, josta omarahoitusosuus olisi 50 900 euroa.

– Selvitys on paljastanut niin monia puhdistettavia kohteita, että siksi yritämme neuvotella eri rahoittajille omia osuuksia puhdistuksesta, Vaaranta kertoo.

Metsäyhtiöiden, kuten UPM:n ja Tornatorin metsien ja suoalueiden korjausta rohkaistaan neuvotteluissa. Kalatalouden kehittäminen saattaa taas poimia oman hankkeensa.
Pro Agrian ja MTK:n kanssa neuvottelut eivät ainakaan vielä tuottaneet tulosta. Toiveena oli hanke, jolla he tukisivat ensi vuonna nousevan maatalouden erityistuen hakemista. Maanviljelijät voivat saada rahoitusta kosteikon perustamiseen ja tehdä siitä hoitosopimuksen tuleviksi vuosiksi.

Korjattavia kohteita on kahdeksantoista. Järven ruoppaukseen ryhdytään vasta kun valuma-alueet on saatu kunnostettua.
Pieni ja Iso-Onkamo ovat kolmen kunnan alueella, suurinosa rannasta on Tohmajärveä, seuraavaksi eniten kuuluu Rääkkylään ja kolmanneksi eniten Joensuuhun. Vastarannan kyläyhdistykset ovat myös mukana talkoissa.

Vastaa