Nuorisolle kelpaavat nykyiset tilat

Nuoret ovat tyytyväisiä Viinijärven nuorisotiloihin; tilaa on riittävästi eri toiminnoille.

Liperin nuorisovaltuusto on ottanut kantaa suunnitelmiin Viinijärven ja Ylämyllyn nuorisotilojen siirtämisestä pois nykyisistä tiloistaan.

Molemmissa taajamissa käyttäjille tehdyssä kyselyssä eniten kannatusta saivat nykyiset tilat Viinijärvellä ns. hammaslääkärien talolla ja Honkalammella Honkahallilla. Niitä kannattivat nuorisovaltuuston edustajatkin senkin jälkeen, kun he olivat tutustuneet tarjolla oleviin vaihtoehtoihin.

Viinijärvellä kirjalliseen kyselyyn vastasi 31 nuorta. Heistä 42 prosenttia oli nykyisten tilojen kannalla, 35 prosenttia piti linja-autoasemalta ehdotettuja nykyisiä ravintolatiloja parhaina, muutama kannatti nykyistä SPR:n toimipaikkaa ja koulua. Puolenkymmentä vastaajista ei osannut ottaa asiaan kantaa ollenkaan.

Nuorisovaltuutettujen tutustumiskäynnillä nykyisen paikan eduiksi todettiin sijainti rauhallisella paikalla, riittävät varastot sekä tilat suurellekin kävijämäärälle ja mopokerhon sijainti samassa rakennuksessa.

Valvonnan kannalta paikkaa pidetään hyvänä, koska pihassa ei ole muuta kuin talon omaa liikennettä.

Miinusta nuorisotalo sai vain ajoittain huonolaatuisesta vedestä, minkä takia talousvesi joudutaan tuomaan sinne kanistereissa muualta.

Linja-autoaseman tilojen hyvinä puolina nähtiin keskeinen sijainti maan tasalla ja kerhotoimintaan soveltuvat sisätilat.

Heikkouksina pidettiin paikan remontin tarvetta ja pienuutta, kun Viinijärvellä on samana iltana parhaimmillaan kävijöitä lähes 40, mopoista ympäristölle aiheutuvaa haittaa, pihan soveltumattomuutta kerhojen käyttöön, varasto- ja mopokerhon tilojen puuttumista.

Honkalammella koulukin kävisi

Honkalammella pidettiin yleisesti ottaen nykyistä Honkahallia parhaana vaihtoehtona, koska siellä on moniin eri tarkoituksiin riittävästi nuorten näköisekseen tekemää tilaa, keittiö käytettävissä, toimiva piha-alue.

Vahvuutena on myös keskeinen sijainti Honkalammen ja Puolivälin asukkaille ja muut pääsevät lähelle linja-autolla.

Paikan heikkouksiksi nähtiin jyriläisille pitkä matka, rakennuksen huono kunto, varastotilojen vähäisyys sekä naapureille mahdollisesti aiheutuva häiriö.

Honkalammen koululta nuorison käyttöön tarvittaisiin toimistotilaa, kaksi luokkaa ja aula sekä oikeus käyttää keittiötä ja salia.

Sijainti koettiin hyväksi, joka suunnasta helposti saavutettavaksi, piha suureksi ja monipuoliseksi sekä liikuntasali isoksi plussaksi.

Heikkouksina pidettiin toimintojen jakautumista hankalasti valvottaviin erillisiin huoneisiin sekä tilojen koulumaisuutta.

Lautasuolla tutkailtiin kolmea eri tilaa, joiden todettiin olevan kaukana asuinalueista, sokkeloisia ja isoja remontteja vaativia. Tilaa sen sijaan olisi riittämiin, samoin rauhallista pihamaata ja sali käytettävissä.

Sivistyslautakunta sai tiedon suunnitteilla olevista nuorisotilojen muutoksista ja nuorten kannanotoista syyskuisessa kokouksessaan.

Vastaa