Sivistyslautakunta säilyttäisi Ristin ja Vaivion kyläkoulut

Sivistyslautakunta ei katso tarpeelliseksi Ristin ja Vaivion koulujen lakkauttamista. Kuva Vaivion koululta.

Tiukkaakin tiukempi talousraami ei säikäyttänyt viime keskiviikkona kokoontunutta sivistyslautakuntaa.

Laadituista säästötoimenpiteistä lautakunta ei hyväksynyt Ristin ja Vaivion kyläkoulujen lakkauttamisesitystä. Asia ratkesi äänin 6-2.

Lisäksi lautakunta päätti ottaa käyttöön kotihoidon kuntalisän ensi vuoden alusta.

Kyläkoulujen lakkautus sisältyi pakettiin, johon oli koottu toimenpiteitä raamiin pääsemiseksi. Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi kaikki muut kohdat, tärkeimpinä pienten koulun siirto koulukeskukselle ja Ylämyllyn koulun Honkalammen yksikön siirto Jyrin yksikköön ensi kesän aikana sekä seutuopiston tuntimäärän puolittaminen.

Muutoksista johtuen sivistyslautakunta joutuu käsittelemään talousarviota uudelleen huomenna tiistaina. Arto Jormalainen sanoi torstaina, että koulujen lakkautuksiin palataan todennäköisesti kunnanvaltuustossa, sillä sivistystoimesta laadittu talousarvioesitys ylitti jo ennen muutoksia annetun raamin 169 000 eurolla.

Lomautuksia lakkautusten sijaan

Ristin ja Vaivion koulujen lakkauttaminen päätyi äänestykseen, kun Kauko Huohvanainen esitti, ettei kyläkouluja lakkauteta, vaan turvaudutaan mieluummin koko kunnan henkilöstön lomautuksiin. Myös lomarahojen vaihtaminen vapaiksi sekä muut vapaaehtoiset vapaat tulee selvittää ja niiden pitää koskea myös johtajia.

Lisäksi Huohvanainen esitti, että kyläkoulut tulisi muuttaa kaksiopettajaisiksi tai vaihtoehtoisesti kuljettaa lapsia taajamista kyläkouluihin. Nykyisen linjauksen mukaan kyläkouluissa on oltava vähintään 40 oppilasta ja kolme opettajaa.

Huohvanaisen esitystä kannattivat Heli Lavikainen, Pauli Hakulinen, Jouni Auvinen, Helinä Hoppa ja Sirpa Naumanen.

Sivistysjohtaja Arto Jormalainen esitti koko säästöpaketin hyväksymistä, ja sitä kannattivat Tapio Mustonen ja Janne Puhakka. Paula Ujala-Neuvonen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana.

Jormalainen laskeskelee, että asetettuun raamiin pääsemiksi sivistystoimen henkilöstö tulisi lomauttaa vähintään viikoksi.

– Varhaiskasvatuksen henkilöstöä on vaikea lomauttaa, joten muun henkilöstön pitäisi olla lomautettuna ainakin kaksi viikkoa.

Kotihoidon kuntalisä käyttöön

Kaikille perheille viime vuonna tehdyn kyselyn perusteella noin 30 lasta jäisi pois kunnallisesta päivähoidosta vanhemman jäädessä kotihoidontuelle kuntalisän käyttöönoton jälkeen.

Tällöin kustannukset olisivat 200 000 euroa alle kolmevuotiaiden osalta. Ensi vuoden talousarviossa on varauduttu kyseisen summan maksamiseen.

Sivistysjohtaja kuitenkin esitti kokouksessa, että kuntalisää ei ryhdytä maksamaan nykyisessä taloustilanteessa. Helinä Hoppa puolestaan esitti, että kuntalisä otetaan käyttöön toistaiseksi ensi vuoden alusta alkaen.

Äänestyksessä Hopan esitystä kannattivat Heli Lavikainen, Pauli Hakulinen, Jouni Auvinen, Kauko Huohvanainen, Tapio Mustonen, Sirpa Naumanen ja Janne Puhakka.

Vastaa