Vaivion ja Ristin koulujen lakkautus lautakunnan listalla – Yhdistämisiä myös Liperissä ja Ylämyllyllä 2010

Sivistystoimelle ensi vuodelle annettu tiukka talousraami on johtanut jälleen esitykseen Ristin ja lisäksi Vaivion koulun lakkauttamisesta.

Liperin sivistyslautakunta saa keskiviikon kokouksessaan käsiteltäväkseen tuhdin asiapaketin, kun se rustaa sivistystoimen talousarvioesitystä vuodelle 2010.

Esityslistalla ehdotetaan Ristin ja Vaivion koulujen lakkauttamista syksystä 2010 alkaen, pienten koulun siirtoa kirkonkylässä koulukeskuksen yhteyteen kesän 2010 aikana sekä Ylämyllyllä Honkalammen yksikön siirtoa Jyriin ensi kesänä.

Sivistysosaston osuudeksi kunnan ensi vuoden talousarvioon on laskettu 18,25 miljoonaa euroa, jossa saisi tähän vuoteen verrattuna olla kasvua vain 0,2 prosenttia eli 37 000 euroa.

Sivistystoimesta laadittu talousarvioesitys ylittää annetun raamin 169 000 eurolla eli 0,7 prosentilla. Nousu aiheutuu pääosin henkilöstömenojen, sisäisten vuokrien sekä atk-kulujen noususta ja päivähoidon kuntalisästä.

– Annettu raami on todella tiukka. Edes kahden koulun lakkauttamisella ei siihen päästä ensi vuonna, sillä lakkautuksista tulisi säästöä vain syksyn, ei koko vuoden osalta, sivistysjohtaja Arto Jormalainen toteaa.

– Rististä on arvioitu pitkässä juoksussa kertyvän vuosittain 200 000 – 250 000 euron säästöt edellyttäen, että kiinteistö saadaan myydyksi. Myynti ei liene kovin helppo tehtävä, ja sosiaali- ja terveyspuolen tilatarve on selvittämättä, hän jatkaa.

Oppilaiden myötä Rististä pitäisi siirtyä Viinijärvelle myös yksi opettajan virka.

Vaiviosta säästöä on laskettu kertyvän yli 250 000 euroa vuodessa.

– Siellä nykytilanne on sikäli hankala, että kiinteistössä tarvitaan perusteellinen remontti tai peräti uusi rakennus, sivistysjohtaja kertoo.

Hänen mukaansa lakkautusten takia eivät koulukuljetuskustannukset nousisi mainittavasti, koska lapsia kyyditään nytkin:

– Ristissä esimerkiksi liki 90 prosenttia lapsista saa nyt kuljetuksen. Sen suunta vain muuttuisi.
Liperissä pienten koulun siirto koulukeskukseen edellyttää mm. ulkoilualueen rakentamista pienille.

– Siihen investointiin varaudutaan ensi vuoden budjetissa, mutta hanke toteutetaan kepeämmin kuin aiemmin on kaavailtu. Se on vielä avoinna, siirtyisikö myös esikoulu saman katon alle.

Honkalammen koululta luokkien siirto Jyriin Paloaukean kouluun säästäisi Jormalaisen arvion mukaan ainakin yhden opettajan palkan verran vuodessa:

– Nyt opettajat opettavat useammassa eri toimipisteessä ja heille maksetaan huojennusrahaa autolla kulkemisesta. Siihen uppoaa yhden työntekijän vuoden palkka.

Honkalammen koulun tiloista on kaavailtu sivistyspalvelujen keskusta. Parhaillaan neuvotellaan, tulisiko sinne myös sosiaali- ja terveystoimen tiloja.

Liperin koulussa on nyt alkaneena lukuvuonna 430 oppilasta, Ylämyllyllä 435, Viinijärvellä 288, Käsämässä 61, Salokylällä 50, Mattisenlahdessa 47, Vaiviossa 40 ja Ristissä 27. Viinijärvellä pienluokkia on yksi, Liperissä viisi ja Ylämyllyllä kahdeksan.

Kotihoidon kuntalisä harkintaan

Ensi vuoden talousarviossa on varauduttu noin 200 000 eurolla kotihoidon kuntalisän maksamiseen pienten lasten perheille.

– Naapurikuntien kokemuksen perusteella siitä ei varsinaista säästöä synny. Määräraha on varattu, mutta koska raamiin ei mitenkään olla pääsemässä, siitä joudutaan varmasti vielä neuvottelemaan, Jormalainen arvioi.

Lautakunnan käsittelyyn tulevassa budjettiesityksessä on varauduttu pitämään musiikkiopiston oppilaspaikkojen määrä nykytasolla eli 50 opiskelijassa, seutukirjaston aukiolot säilyvät ennallaan, mutta seutuopiston tuntimäärä on tipahtamassa 4 000:stä 2 000:een.

Vastaa