Kyläkoulut turvassa, seutuopiston tunnit puoleen

Lautakunta päätti kaikesta päinvastaisesta puheesta huolimatta säilyttää kyläkoulut vallitsevan poliittisen tahtotilan mukaisesti, päätöksestä jouduttiin kuitenkin äänestämään.

Vastaehdotuksena oli kahden kyläkoulun lakkauttaminen. Koulut saivat valtuustokauden pituisen jatkoajan äänin 2 – 7.

Säästöjä haetaan opettajanviroista; yläkoulujen ryhmäkokoja kasvatetaan liki 60 tunnilla pienennetyn tuntikehyksen mukaisesti.

Kyläkoulut osallistuvat säästötalkoisiin lautakunnan esityksen mukaan siten, että vakinaiset koulunkäyntiavustajat siirretään taajamiin määräaikaisten tilalle. Ristin koulu muutetaan kaksiopettajaiseksi yhden lukuvuoden ajaksi.

Ylämyllyn koulun Honkalammen yksikön siirtämistä Jyriin selvitetään.

Seutuopistolta ostettavia tunteja lasketaan 2000 tuntiin eli puoleen nykyisestä. Tämäkin päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 2 -7, vastaehdotuksena oli tuntien laskeminen 3000 tuntiin.

Sivistyslautakunta esittää leikkaukset kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

”Liperin mallilla” harrastetoimintaa kylille

Liperin ostamien seutuopiston tuntien määrä pudotetaan puoleen nykyisestä. Menetettyjen tuntien tilalle sivistyslautakunta esittää uudenlaista toimintatapaa.

“Liperin mallin” mukaan seutuopistolta tilataan vain välttämättömimmät kurssit.

Muuta toimintaa tuottaisivat paikalliset järjestöt, jotka voisivat hakea toiminta-avustusta kuntalaisille osoitetun harrastustoiminnan kehittämiseen ja järjestämiseen. Avustukset jaettaisiin leikattavana olevasta tuntimäärästä säästyvästä kuntaosuudesta.

Avustuksen saaja velvoitettaisiin järjestämään toiminta-alueellaan kaikille avoimia harrastepiirejä, toiminnasta riippuen yhdistykset voisivat periä pientä osallistumismaksua.

Uuden mallin toivotaan virittävän harrastetoimintaa myös kylille. Sivistyslautakunta selvittelee parhaillaan ulkopuolisen rahoituksen mahdollisuutta.

Vastaa