Hallitus kyläilemässä

Sivistysjohtaja Arto Jormalainen joutui vastaamaan moniin kouluasioita ja päivähoitoa koskeviin kysymyksiin kunnanhallituksen illassa Salokylällä.

Tilaisuuden aluksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eero Reijonen halusi muistuttaa meneillään olevista valtuustoseminaareista. Uusien valtuutettujen perehdyttäminen on vienyt aikaa ja budjettia ollaan avaamassa, joten monien asioiden suhteen linjauksia ollaan vasta tekemässä.
– Taantuma ei meillä vielä näy kuten monella muulla paikkakunnalla.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jorma Pitkänen taas muistutti verotulokertymän sukeltamisesta.
– Jokainen uusi tarkentunut verotuloarvio tälle vuodelle on entistä hieman pienempi. Mihinkä sitten lopulta päädytäänkään?
Edessä istuneen muun kunnanhallituksen rooli oli lähinnä kuunnella kuntalaisten huolia virkamiesten vastaillessa kuntalaisten kysymyksiin.

Budjetti auki

Ennen kuin kyläläiset vielä päästivätkään ääneen, kunnanjohtajakin vakuutteli asioiden keskeneräisyyttä.
– Vasta mietitään millä kunnan alueella tarvitaan mitäkin. Siis mitä, ja kenelle? Ei kaikille kaikkea, mutta kuitenkin tasavertaisesti.
Kouluverkostosta huolissaan oleville kuntalaisille kunnanjohtaja esitti lukuja parin viime vuoden kehityksestä.

– Esimerkiksi yläkoululaisten määrä on vähentynyt parissa vuodessa kuudellakymmenellä ja koulumme ovat historian pienimmät. Taajamakouluissa opetusryhmiä tullaan suurentamaan.
Liperin taloutta on kuitenkin eniten kurittanut valtionosuuksien pienentyminen. Oppilasmäärien pienentyminen on vähentänyt valtiontukea, kun taas väestömäärään sidottu kunnan omavastuuosuus on kasvanut. Lisämenoja on tullut etenkin henkilöstöpuolelta, kun pienryhmiä on jouduttu perustamaan aina vain lisää.

Yleisön puolelta harmiteltiin päiväkotiryhmien suurta kokoa ja kuntalisän puuttumista. Sivistysjohtaja Arto Jormalainen kertoi ryhmien olevan lainmukaisia ja kuntalisäasian olevan vielä auki.
– Onko lakisääteiset ryhmäkoot sitten lapsen kehityksen kannalta parhaita, Anja Nylund pohti.
Salokylän vanhempainyhdistys ihmetteli kyläkoulunsa isoa vuokraa. Eikös tekniseltä toimelta jää tämä vuokra sitten saamatta jos koulu lopetetaan?

– Kustannuksia syntyy kun koulua pidetään yllä, eli kyllä ne ovat ihan todellisia menoja, kunnankamreeri Hannu Raninen selitti. Kyläläiset vakuuttelivat, että koululla on paljon muutakin käyttöä, kuten aikuisten ja vanhusten jumppaa.
– Jos koulusta luovutaan niin kyllä se näkyy terveysmenoissa, kun kyläläisten kunto huononee, yleisöstä heitettiin.
Myös Salokylän koulun peruskorjaustarpeista oltiin montaa mieltä. Kunnan tekninen toimi on laskenut remontointitarpeeksi 750 000 euroa. Vanhempainyhdistys ihmetteli summaa.

– Se tarkoittaisi täysremonttia, tilojen ajanmukaistamista, virkamiehet selvittivät.
Eero Reijonen epäili kyläläisten tyytyvän nykyisiinkin tiloihin, jos vain koulu saa jatkaa.

Apua tavallisiin perheisiin

Kiitosta sivistystoimi sai runsaalta hiihtolomaviikon ohjelmasta. Maakuntaneuvos Yrjö Matilainen taas kiitteli kevyenliikenteenväylästä ja Lipertekin aktiivisesta roolista yritysten houkuttelijana. Huolissaan hän oli alkoholille altistuneiden vastasyntyneiden ja ongelmaperheiden hyvinvoinnista.
Piritta Kärki halusi kiinnittää huomiota tavallisten perheiden pahoinvointiin. Tukimuotoja tarvittaisiin muillekin kuin ongelmatapauksille.

– Onko Liperissä perhetyöntekijää, sillä ihan tavallisissa perheissä tarvittaisiin kädestäpitoapua?
Keskustelussa todettiin useaan otteeseen, että monet lasten ja nuorten ongelmista huokuvat kotikasvatuksen puutteesta. Vastuuta pyritään sysäämään yhä enemmän kuntien harteille.
– Äiteihin ja iseihin ei saada yhteyttä, kun lapsella on paha olla, opettaja ja hallituksen jäsen Juha Kosonen kertoi.
Hallituksen toinen opettaja Sanna Parkkinen vakuutti isonkin koulun voivan olla turvallinen.

Keskusteluun nousi myös yhdeksänluokkalaisten keväinen koulunloppumisperinne juoda kuohuviiniä koululla. Tähän vaadittiin puututtavan jo hyvissä ajoin valistamalla nuoria koulun säännöistä.
Vanhusten kotihoidon tärkeys tuotiin esille. Vanhusten avohuoltoa kerrottiinkin kehitettävän. Kaija Matilainen kiitteli ikäihmistenneuvostosta, jossa vanhusten asioita on saatu vietyä eteenpäin.

– Kirkonkylän nuorisotilat, joissa Eläkeliitto kokoontuu ovat aivan liian ahtaat viidellekymmenelle ja tuolit ovat kylmiä. Eikö kunnalta löydy parempia tiloja?
Kunnanjohtaja kertoi heidän jo miettineen yhdessä asiaa. Yhdeksi vaihtoehdoksi Sirpa Naumanen ehdotti yhteistyötä Liperin seurakunnan uuden tilan, HerranKukkaron kanssa.
Erkki Nylund taas peräsi ihmisten omaa vastuuta.
– Miksi ihmiset aina ruikuttaa? Pitää ottaa itsekin vastuuta asioista.

Vastaa