Kirkkosärkkä viemäriverkkoon

Kirkkosärkkä viettää jyrkästi Taipalejoen ja Viinijärven suuntaan, mikä antaa oman haasteensa vesi- ja viemärilinjan vetämiseen. Kuvassa rinteen keskimmäinen tie eli Särkäntie. Yläpuolella kulkee samansuuntaisesti Sepänkuja ja alapuolella Kirkkorannantie.

Viinijärven keskustassa aloitetaan ensi kesänä kunnallistekniikan rakentaminen Kirkkosärkän alueella.

Samalla kertaa rakennetaan vesi- ja viemärilinjat sekä uusitaan kaavatiet Särkäntie, Sepänkuja ja Kirkkorannantie.

Urakan tarkoituksena on saattaa kiinteistökohtaisilla jätevesijärjestelmillä varustetut kiinteistöt kunnan viemäriverkkoon. Alueella on noin 30 kiinteistöä.

Tekninen lautakunta hyväksyi suunnitelmat viime tiistaina.

– Kirkkosärkkä on Liperin suurimpia yksittäisiä taajama-alueita, jonka kiinteistöt eivät ole viemäriverkon piirissä, tekninen johtaja Taisto Tuononen kertoo.

Rinnemaaston vuoksi osa kiinteistöistä joudutaan liittämään viemäriverkostoon talokohtaisin pumppaamoin.

Liittymismaksu määräytyy talon ja tontin koon perusteella. Tuononen arvioi keskimääräiseksi liittymishinnaksi 1.500-2.000 euroa, jonka päälle tulee kiinteistökohtaisista muutostöistä aiheutuvat kulut.

Hanke maksaa kunnalle 300.000 euroa ilman arvonlisäveroa.

Sorapintaiset tiet saavat urakan myötä asfalttibetonipinnan. Teiden pituus on yhteensä runsaat 1,1 kilometriä.

Vastaa