Valtuutetut tunnustelivat yhteistä suuntaa Rääkkylässä

Rääkkylän uudet valtuutetut Mikko Juvonen (kesk) ja hänen vierellään istunut Lasse Korhonen (kesk) kuuntelivat tarkkaan luottamuspaikkojen jakautumista kauden ensimmäisessä kokouksessa.

Syksyn kunnallisvaaleissa eniten ääniä kerännyt Tapio Hämäläinen (vas) otti vastaan puheenjohtajan tuolin.

Väinö Jordan (kok) johti kokousta Hämäläisen valintaan asti ja sivusi alkupuheessaan Rääkkylän tulevaisuuden näkymiä.

– Vesistöjen osalta kaikkia mahdollisuuksia ei ole hyödynnetty, hän viittasi kalastukseen ja matkailuun.

Tapio Hämäläinen jakoi heti aluksi luottamustaan tuoreen valtuustokokoonpanon yhteistyökykyyn ja vaikuttamiskeinoihin.

– Teidät kaikki tuntien tiedän, että olette motivoituneita ajamaan Rääkkylän asioita.
– Tärkein tehtävämme on huolehtia peruspalvelujen säilymisestä.

Varapuheenjohtajiksi valikoituivat ennalta sovitusti Tuure Hirvonen (kesk) ja Kari Kulmala (ps).

Viljala kelkkailijoiden asialla

Kunnanhallitusta johtaa Harri Laasonen (kesk) ja varapuheenjohtaja on Matti Kontiainen (vas). Muut jäsenet ovat Keskustan Irja Ihalainen ja Timo Mölsä, Kokoomuksen Väinö Jordan, Kristillisten Satu Melkko sekä SDP:n Marjukka Viljala.

Myös muut valinnat noudattivat kokousta edeltäneissä palavereissa syntynyttä sopua valtuutetuille kuuluvista luottamustehtävistä.

Varsinaisen asialistan jälkeen käytettyjen puheenvuorojen aikana Marjukka Viljala (sd) otti esille kevyen liikenteen väylien hiekoituksen ja toisti jo edellisen valtuustokauden aikana välittämänsä pyynnön.

– Onko väylille mahdollisuutta jättää pienet ajoluiskat, joita ei hiekotettaisi? Olen kuullut monen vanhuksen puhuvan joka talvi, että potkukelkalla ei voi liikkua.

Tuore valtuutettu Lasse Korhonen (kesk) osasi hiekoituksista vastaavana yrittäjänä vastata, että tilanteeseen ei ole tulossa muutosta.

– Väylille ei voi jättää potkuriluiskaa, koska yrittäjä on vastuussa, jos jonkun nilkka vääntyy sellaisen takia. Siksi väylät hiekoitetaan täyteen leveyteen, Korhonen huomautti.

Valmistelutyöhön panostettava lisää

Rääkkylän nykyisistä valtuutetuista pitkäaikaisimpana luottamustehtävässään toiminut Raili Makkonen toivoi asioiden valmistelun sujuvan jatkossa paremmin.

– Valmistelut olisi tehtävä niin, että esityksiä ei tarvitsisi enää kynällä täydennellä kokouksissa.

Arvo Tikkanen (ps) oli puolestaan valmis palauttamaan vanhoja perinteitä kunniaan ja esitti valtuutettujen siunaamisen sisältävän kirkkopyhän järjestämistä. Hän ihmetteli myös lämpölaitoksen vuokranneiden ajatuksen juoksua Rääkkylässä.

– Mitkä tunarit ovat tätä asiaa hoitaneet?

Vapon vuokraaman lämpölaitoksen pitäisi Arvo Tikkasen mielestä tuottaa tappion sijaan voittoa kunnalle.

Kokonaisvaltaista asioiden ajamista

Valtuustopaikkansa uusinut Merja Leskinen (vas) evästi luottamusrivejä toivomuksella kokonaisvaltaisesta asioiden ajamisesta. Nurkkakuntaisuus tai puoluepoliittisuus ei saisi hänen mukaansa leimata päätöksentekoa.

– Jos emme (kunta) selviä itsenäisenä, silloin meidän pitäisi saada aikaiseksi yhtenäinen ratkaisu.

Tuure Hirvonen ehdotti kaikkien kunnan toimielimien edustajien yhteistä kokoontumista, jonka avulla muutkin luottamushenkilöt kuin valtuutetut oppisivat tuntemaan toisensa paremmin.

– Olemme valinneet hyviä lautakuntia, jotka valmistelevat paljon asioita.

Samassa yhteydessä Tuure Hirvonen korosti ennakkosuunnittelun tärkeyttä luottamustyössä.

– Siinä kiteytyy yhteinen suunta. Strategiatyö jäi vähemmälle viime valtuustokaudella.

Vastaa