Salaisena pidetty Vapo-sopimus Rääkkylän kannalta surkuhupaisa

Kunta haluaa eroon sopimuksesta, jonka toisen osapuolen suuromistaja on valtio.

Ympäristöystävällisiä arvoja korostava Vapo ilmoittaa kantavansa yhteiskunnallista vastuuta toiminnassaan, mikä voisi olla yksi syy purkaa yhtiölle tuottoisa sopimus Rääkkylän kannalta inhimillisin ehdoin.

Vapon kanssa aikoinaan neuvotteluja käynyt Rääkkylän entinen kunnanjohtaja Markku Lappalainen oli linjaamassa syntyneen sopimuksen ei-julkiseksi.

Salaisuuden verhoa ollaan vasta nyt raottamassa, kun nykyinen kunnanjohtaja Yrjö Eronen ilmoitti Vapon kanssa parhaillaan käytävistä neuvotteluista.

Eronen ei ota kantaa joidenkin valtuutettujen väitteisiin siitä, että sopimusta tehtäessä luottamusmiehillä oli käytettävissä tietoja, jotka ovat osoittautuneet varsin puutteellisiksi sopimuskauden ensimmäisinä vuosina.

Kunnanjohtaja täsmentää, että sopimuksen purkaminen on yksi vaihtoehto muiden joukossa. Vapo olisi vahvoilla esimerkiksi uutta vuokra- tai myyntisopimusta tehtäessä.

– Liiketoimintaan tarvitaan asiantunteva ja luotettava toimija, Eronen näkee.

Vapon tuotantopäällikkö Esa Aarnio myöntää käynnissä olevat neuvottelut Rääkkylän kanssa:

– Päivitämme molempien osapuolien näkemystä tilanteesta.

Esa Aarnio ei halua ottaa kantaa keskustelujen yhteenvetoa koskevaan aikatauluun.

Kunta panostaa Vapon toimintaan?

Hämmennystä on herättänyt myös se, että kunnan työvoimaa ja resursseja on mahdollisesti käytetty Vapon liiketoiminnan pyörittämiseen.

Varavaltuutettu Petteri Pakarinen (sd) on kysynyt aiheesta useaan otteeseen valtuuston kokouksissa, mutta ei ole saanut vastausta miksi kunnan työntekijä näyttää olevan sidottu kahdeksan tuntia joka päivä tehtäviin, jotka kuuluisivat kaiken järjen mukaan Vapolle.

Tähän mennessä ei ole saatu selkeitä vastauksia siihenkään, kuinka paljon kunnan suorittamat huoltotoimet ja muut työtehtävät nielevät vuokrasopimuksesta saatavia tuloja.

Vastaus vuoden loppuun mennessä

Vapo on maksanut etupainotteisesti vuokrasopimuksen mukaisia korvauksia, jotka on sidottu talouden kehitystä vastaavaan indeksiin.

– Neuvottelut Vapon kanssa sopimuksen purkamiseksi ovat käynnissä ja meidän pitäisi saada vastaus vuoden loppuun mennessä, Yrjö Eronen kertoo.

Vapo tiedotti sopimuksen julkistamisen yhteydessä vajaat viisi vuotta sitten, että vuokraaminen on kunnan kannalta edullisempaa kuin omana toimintana pyörittäminen. Sittemmin on selvinnyt, että Rääkkylän kannattaisi maksaa tuntuvia korvauksia voimassa olevan sopimuksen purkamisesta ja vuokrata lämpölaitos ja -verkko jollekin toiselle toimijalle, joka hyödyttäisi kuntaa aivan toisella tavalla kuin nykyinen tilanne.

– Ainakin muutama kuukausi sitten näytti siltä, että tämä on liiketoimintaa, josta kiinnostuneita toimijoita löytyy, Yrjö Eronen toteaa.

Vastaa