Ylämyllyn kouluun paljon ekaluokkalaisia

Jos Ylämyllyn koulussa on ahdasta, riittää muissa Liperin kouluissa tilaa. Esimerkiksi Salokylässä jaetaan Aapiset vain viidelle uudelle oppilaalle ensi viikolla. Kuva on kahden vuoden takaa, jolloin kyläkoulussa aloitti seitsemän poikaa ja yksi tyttö.

Ylämyllyn taajaman kasvu näkyy ekaluokkalaisten määrässä. Ylämyllyn alakouluun tulee peräti 64 opintien aloittajaa. Oppilasrekisterin perusteella koulussa on tulevalla lukukaudella kaikkiaan 416 oppilasta, mikä on 24 enemmän kuin viime vuonna.

– Asuntokauppoja on tehty, koska uusia oppilaita on ilmoittautunut pitkin kesää, rehtori Riitta Hyttinen kertoo.

Ekaluokkalaisia riittää neljälle rinnakkaisluokalle. Viimeksi vastaavassa tilanteessa on oltu joskus 70- ja 80-lukujen taitteessa. Kaksi luokkaa perustetaan Honkalammen yksikköön ja kaksi Jyrin yksikköön. Näin ekaluokkalaiset aloittavat ensimmäistä kertaa Jyrissä.

– Ratkaisulla palvellaan paremmin Jyriin muuttaneita perheitä ja kunta säästää kuljetuskustannuksissa, Hyttinen sanoo.

Jyrin perukoilta tulee matkaa Ylämyllyn keskustaan yli kolme kilometriä. Kunnan järjestämän koulukyydityksen raja on kolme kilometriä. Hyttisen mukaan rajanveto on aiheuttanut närää perheissä. Naapurin lapsi on voinut päästä koulukyytiin, mutta oma lapsi ei.

Ekaluokkalaisten myötä Jyrin yksiköstä tulee Ylämyllyn koulun suurin yksikkö noin 160 koululaisella.

Tilapaineita purkaa vuoden vaihteessa valmistuva Paloaukean yksikkö, jonne siirtyvät suljettavan Lautasuon yksikön neljäs- ja viidesluokkalaiset. Vuoden päästä Paloaukealle siirtyy oppilaita myös Honkalammen ja Jyrin yksiköistä.

Turvavuosi Ristissä

Kunnan kehittyvistä tai taantuvista asuinalueista voi vetää joitakin johtopäätöksiä, kun katsoo koulujen oppilasmäärien kehitystä.

Hyvältä ei näytä kirkonkylällä, Viinijärvellä, Salokylällä ja Ristissä, joiden koulut lähtevät selkeästi pienemmällä oppilasmäärällä uuteen lukuvuoteen.

Käsämän, Mattisenlahden ja Vaivion kyläkoulut pitävät oppilasmääränsä suunnilleen samassa kuin viime vuonna.

Pitäjän suurimman koulun, Liperin koulun oppilasmäärä laskee viime vuodesta 28 oppilaalla. Kaikkiaan sekä ylä- että alakoulun oppilaita tulee olemaan 461.

Suhteellisesti eniten pienenee Salokylän kyläkoulu, joka menettää 16 oppilasta. Salokylällä on ensi lukuvuonna 50 oppilasta, joista viisi on ensimmäisellä luokalla.

Ristissä opetusta tullaan tarjoamaan 33 oppilaalle, joista neljä on uusia ekaluokkalaisia. Koululaisia on viisi vähemmän kuin viime vuonna.

Kunnan linjauksena on, että ”perusopetuksen kyläkouluverkostoa arvioidaan”, kun koulun oppilasmäärä putoaa niin pieneksi, että opetuksen voi hoitaa kaksi opettajaa. Ensi lukuvuoteen Risti lähtee kuitenkin kolmella opettajalla.

– Meillä on meneillään nyt turvavuosi, koska koulun lakkauttamisratkaisua ei tehdä kunnallisvaalien alla, johtajaopettaja Jaana Minkkinen naurahtaa.

Minkkisen mukaan koululle olisi tulossa 5-6 ekaluokkalaista ensi vuonna. Hän toivoo, että syksy 2009 toisi koululle myös esikouluryhmän.

– Ensi vuonna kylällä on 13 esikouluikäistä lasta. Mielestäni heitä ei ole viisasta kuljettaa Viinijärvelle saakka eskariin. Meillä olisi myös tarvittavat tilat. Jos niin ei käy, niin se on sitten herran haltuun.

Salokylällä tilapäinen ilmiö

Salokylän koululla ei ole koskaan ollut niin vähän oppilaita kuin tulevana lukuvuotena.
Johtajaopettaja Rauno Riikonen toteaa tilanteen korjaantuvan jo vuoden päästä.

– Oppilasmäärän suhteen ensi lukuvuosi on poikkeuksellinen, koska meiltä lähti suuri ikäluokka yläkouluun ja joitakin lapsiperheitä on muuttanut kylältä pois.

– Tulevina vuosina koululla näyttäisi olevan jälleen noin 60 oppilasta. Kylällä asuu useita perheitä, joissa on pieniä lapsia. Kylälle rakennetaan myös uusia taloja.

Oppilasmäärät 2008-2009

Alla olevat koulujen oppilasmäärät on otettu kunnan oppilasrekisteristä, joka on laadittu keväällä. Siis muutoksia tapahtunut kesän aikana.

Suluissa oleva luku kertoo viimevuotisen tilanteen. Viimeinen luku kertoo ensimmäisen luokan oppilaiden määrän.

Käsämä 65 (63) 10, Liperi 461 (489) 18, Mattisenlahti 50 (50) 10, Risti 33 (38) 4, Salokylä 50 (66) 5, Vaivio 45 (47) 7, Viinijärvi 283 (296) 14, Ylämylly 416 (392) 64.

Liperin ja Viinijärven koulujen kohdalla huomattava, että niissä toimii sekä ala- että yläkoulu.

Kaikkiaan koko kunnan peruskoululaisten määrä näyttää putoavan viime vuodesta 38 oppilaalla. Viime vuonna oppilaita oli 1441 ja tänä vuonna 1403.

Oppilasmäärien tulevaisuuden kehityksestä tehdään uusi ennuste alkusyksyn aikana. Kolmen vuoden takainen ennuste on epätarkka, koska kuntaan on muuttanut uusia asukkaita ja syntyvyys on nousussa.

Vastaa