Koulun lakkautussäästöt arvioitu reippaasti yläkanttiin

Kunta laskee saavansa Rasivaaran koulun lakkauttamisesta henkilösäästöjä 211.500 euroa. Opettajien laskelma säästölistan loppusummasta päätyy 114.500 euroon.

Säästöjen koulutoimessa lasketaan syntyvän yhden luokanopettajan, yhden englannin lehtorin ja yhden laaja-alaisen erityisopettajan palkkamenojen poisjäännistä.

Sivistystoimen säästölista lähtee kahden luokanopettajan, yhden erityisopettajan, laaja-alaisen erityisopettajan, englanin lehtorin ja keittäjän virkojen ja toimien lakkauttamisesta.
Rasivaaran kouluun jäisi neljä opetusryhmää ja 59 oppilasta.

– On kunnan etu säilyttää viimeinen ja vireä kyläkoulu, jotta kylät sen ympärillä eivät kuihtuisi, vaan kyläkoulujen säilymisen myötä kasvaisivat ja kehittyisivät, muistutetaan vetoomuksessa.

Esikoulun siirtämisen katsotaan avaavan uusia näköaloja opetuksen siirtämisesä tulevina vuosina kirkolle.

Lisäsäästöjä esikoulusta

Opettajat esittävät oman näkemyksensä tueksi vielä mahdollisuuksia lisäsäästöihin mm. siirtämällä esikoulu kirkonkylälle ja lopettamalla lasten aamupäivähoito.

Laskelman mukaan lisäsäästöjä kertyisi 33.500 euroa, jolloin kokonaissäästö koulutoimen osalta olisi 151.000 euroa.

– Esikoulunkin lakkauttaminen on pienempi paha kuin koko koulun lopettaminen, todetaan opettajien vetoomuksessa.

Vetoomuksen kunnalle ovat allekirjoittaneet Rasivaaran koulun vakinaiset opettajat Jukka Hirvonen, Minna Käyhkö, Riitta Kuivalainen ja Matti Vuorjoki.

Vastaa