Pommikone nostetaan kenties tänä vuonna

Tällainen Junkers Ju-88 -lentokone makaa Rauanlahden pohjassa.

Rauanlahden pohjassa makaava sota-aikainen lentokone nostetaan mahdollisesti jo tulevana syksynä.

Poliisin ja puolustusvoimien yhteisessä operaatiossa hylyn ympäriltä poistetaan maamassoja 500-1.000 kuutiometriä kaivinkoneella ja imuruoppauksella. Maamassat on tarkoitus läjittää putoamisalueen vieressä sijaitsevaan Talassaareen, jonka omistaa Liperin kunta.

Liperin teknisen lautakunnan lupajaos hyväksyy maamassojen läjityksen saareen. Saari on todettu kasvillisuudeltaan merkittäväksi alueeksi, mutta kaavaillulla läjitysalueella ei esiinny harvinaisia kasveja. Siellä kasvaa lähinnä kaislaa, ruohoa ja pensaikkoa.

– Massojen läjityksestä ei ole haittaa, sillä imuruopattu maa-aines on niin vetistä, että suurin osa siitä valuu takaisin veteen. Kaivinkoneella nostettu kiinteämpi maa-aines palautetaan hylyn noston jälkeen takaisin nostopaikkaan, lupajaoksen lausunnossa todetaan.

Pommit edelleen putoamispaikalla

Onttolasta pommituslennolle lähtenyt lentokone putosi Rauanlahteen heinäkuussa 1944.

Koneessa oli arviolta 2.000 kiloa lentopommeja, jotka ovat edelleen koneessa tai sen läheisyydessä.

Lisäksi koneessa saattaa olla lentobensiiniä ja erilaisia öljyjä.

Osittain pohjamutaan uponnut hylky on vaarallinen, mutta se on kiinnostanut paljon mm. sotahistorian harrastajia. Siksipä Joensuun kihlakunnan poliisilaitos päätti nostaa koneen raadon kokonaan pois.

Nostossa aiheutuvia ympäristöriskejä ovat pommin räjähtäminen ja öljyjen pääseminen vesistöön. Imuruoppauksen vuoksi vesi samenee joksikin aikaa.

Räjähdyksen varalta on määritelty vaara-alueet ja tarvittaessa alue evakuoidaan pommien noston aikaan.

Öljyvahingon torjumiseksi putoamispaikka ympäröidään öljypuomeilla, rannalle varataan imeytysmattoa ja pelastuslaitoksen öljyntorjuntakalusto on paikalla koko toiminnan ajan.

Operaatio on tarkoitus aloittaa elokuussa. Työ kestänee yhdestä kahteen kuukautta ja sen tekee Pohjois-Karjalan Prikaati.

Vastaa