Puhdasta vettä ensi kesänä Tutjun talouksiin

Luotoperällä liitetään mummonmökki vesi- ja viemäriverkkoon. Talo sai uudet omistajat Etelä-Suomesta, kun he saivat tietää vesi- ja viemäröintihankkeesta. Martti Lappalainen (oik.) on vesi- ja viemäriosuuskunnan toimitusjohtaja ja Lassi Matilainen hallituksen jäsen.

Tutjunniemen rantoja pitkin kiertävästä 46 kilometrin runkolinjasta on valmiina yksi kolmasosa. Vesi- ja viemäriosuuskuntaan on liittynyt jo 90 taloutta. Harva on kieltäytynyt liittymästä, vakituisista talouksista puuttuu vain muutama.

Työt ovat edenneet mallikkaasti. Linjaa on voitu kaivaa pitkälti suunnitelmien mukaan ja hyvässä yhteishengessä maanomistajien kanssa. Eikä maaperäkään ole ollut hankalimmasta päästä.

Työt päättyvät ensi toukokuussa Roukalahdessa, jossa vesiputki liitetään kunnan verkkoon.

Hanke maksaa noin kaksi miljoonaa euroa, josta noin puolet maksaa ympäristökeskus. Liperin kunta kustantaa yhden neljäsosan. Urakasta vastaa pitäjässä toimipaikkaansa pitävä J & M Aavamäki Oy.

– Maakunnassa rakennetaan valtavasti vastaavanlaisia, joten olimme hyvässä saumassa, kun saimme rahoituksen ja tekijän, joka on vielä omasta kunnasta, osuuskunnan toimitusjohtaja Martti Lappalainen kiittelee.

Kuka vie viemärin perille?

Osuuskunnan puuhamiehet saa mietteliääksi tällä hetkellä vain yksi asia. Jätevesiviemäri pitäisi saada Roukalahdesta Ylämyllylle, mutta sille osuudelle ei ole löytynyt halukasta isäntää. Viemärille tulisi mittaa 19 kilometriä.

Osuudella toimii kaksi vesiosuuskuntaa, Roukalahti ja Puromäki-Mattisenlahti, mutta toistaiseksi ne eivät ole osoittaneet suurempaa kiinnostusta viemärin hallinnointiin. Liperin kuntakaan ei ole väläytellyt vihreää valoa.

– Kunta on pitänyt ensisijaisena, että väliosuuskunnat ottaisivat viemärin hallintaansa.

Tilanne tarkoittaa sitä, että Tutjun-Saariston taloudet saavat ensimmäisen vaiheen valmistuttua puhdasta juomavettä, mutta jätevedet on käsiteltävä edelleen kiinteistökohtaisesti.

– Jatkohankkeelle on valtionbudjetissa korvamerkittyä rahaa eli avustusta on jo periaatteessa tiedossa. Vain isäntä puuttuu.

Alunperin puhtaan veden vuoksi

Tutjunniemessä on ollut kauan vesiongelma. Pohjavesi sisältää liikaa muun muassa rautaa ja mangaania.

Aluksi vesihuoltohanketta puuhattiin vain puhtaan veden saamiseksi. Ympäristökeskus ja Liperin kunta katsoivat kuitenkin, että myös jätevesiongelma on hoidettava samalla pois päiväjärjestyksestä.

Haja-asutusalueilla myös vanhat jätevesijärjestelmät tulee olla lakien ja asetusten määräämällä tasolla vuoteen 2013 mennessä.

– Olemme selvittäneet alueen asukkaille lainsäädännön perusteet. Ihmiset saavat sitten itse valita, liittyvätkö viemäriin vai hoitavatko jätevedet kiinteistökohtaisilla järjestelmillä, Lappalainen kertoo.

Runkolinja kattaa koko Tutjun-Saariston alueen. Alueelle on kaavoitettu noin sata kiinteistöä. Viemäröinnin mitoituksissa onkin otettu huomioon lisääntyvä kuormitus.

Hanke on omiaan lisäämään kylän asukasmäärää.

– Täällä on jo nyt paljon ympärivuotiseen käyttöön otettua vapaa-ajanasuntoja. Hankkeen myötä monet ovat ottaneet myös ns. kylmiä liittymiä eli putkia on vedetty vielä rakentamattomille tonteille, Lappalainen kertoo.

Osuuskuntaan liittyminen maksaa noin 9.000 euroa.

– Mikäli runkolinja ei ole ohittanut kiinteistöä, pääsee vanhoilla ehdoilla vielä mukaan. Myös myöhemmin voi liittyä, mutta silloin se on kalliimpaa, osuuskunnan puuhamiehet Martti Lappalainen, Markku Luolamo ja Lassi Matilainen vinkkaavat.

Vastaa