Jätevedet Joensuuhun tammikuussa

Siirtoviemärityömaa lähenee Lautasuota ja Ekoaluetta. Viime perjantaina putkia yhdistettiin Polvijärven rampin kohdalla.

Alkuvuodesta Joensuun Noljakasta käynnistynyt työ on edennyt Ylämyllyntietä seuraillen Polvijärventien rampille, josta matka jatkuu Pyhäselän rantaviivaa myötäillen Ylämyllyn jätevedenpuhdistamolle.

Jätevesien johtaminen Joensuun Kuhasalon jätevedenpuhdistamolle aloitetaan heti tammikuussa, jahka viemärilinja on saatu Ylämyllyn puhdistamolle saakka.

Ylämyllyn puhdistamo poistuu käytöstä. Sen muutostyöt tasausaltaaksi ovat alkaneet. Valmista pitäisi tulla ensi kesänä.

Siirtoviemärin myötä kirkonkylän, Ylämyllyn ja Viinijärven jätevedet sekä merkittävä osa haja-asutusalueen jätevesistä johdetaan Kuhasalon puhdistamolle käsiteltäväksi.

Kaikkinensa johtopituus on runsaat kahdeksan kilometriä. Liperin puolelle siirtoviemäriä rakennetaan 4,5 kilometriä.

Koko hankkeen kustannusarvio liittymämaksuineen on kolmisen miljoonaa euroa. Valtio osallistuu kustannuksiin noin 700 000 euron edestä, koska osa hankkeesta toteutetaan valtion vesihuoltotyönä.
Samalla Liperin ja Joensuun välille rakennetaan yhdysvesijohto mahdollisten pulmatilanteiden varalle.

– Tässä tehdään eräänlaista kuntaliitosta virkamiesten ohi, naureskelee projektipäällikkö Tapio Piironen Prosessi- ja vesitekniikka Provetek Oy:stä, joka vastaa urakoinnista Liperin puolella.
Liperi ja Joensuu ovat sopineet, että Liperi voi johtaa jätevesiä Kuhasaloon 1 900 kuutiometriä vuorokaudessa.

Liito-oravan reviiri alitetaan

Polvijärven rampin kohdalla viemärikaivantoa lähdetään tekemään Pyhäselän suuntaan. Edessä on hieman hitaampaa etenemistä, koska alueella asustelee liito-orava.

Oravan elinympäristössä ei saa tehdä hakkuita eikä kaivantoja, joten viemäriä viedään eteenpäin suuntaporaukseksi kutsutulla metodilla. Eli viemäriputkille tehdään ”peti” kairaamalla vaakasuuntainen reikä maan alle.

Menetelmällä voidaan edetä otollisessa maaperässä noin sata metriä päivässä. Normaalilla kaivuulla päästään eteenpäin jopa kolmesataa metriä päivässä.

– Tähän saakka on ollut helppo työskennellä, koska maaperä on ollut hiekkaa, mutta Pyhäselän läheisyydessä on luvassa kosteitakin paikkoja, Piironen kertoo.

Työmaa ohittaa omakotitaloja melko läheltä mm. Ekoalueella. Piirosen mukaan tila voi käydä paikka paikoin ahtaaksi ja hän suosittelee, että maanomistajat tulevat kertomaan rakentajille maan alla olevista kaapeleista ja mahdollisista muista rakennelmista.

Seudun jätevedet yhteen paikkaan

Kuhasalon jätevedenpuhdistamolle johdetaan tätä nykyä kaikki Joensuun ja Kiihtelysvaaran viemäröityjen alueiden jätevedet.

Yhteisviemäröintisopimusten mukaisesti Kuhasaloon valuvat myös kaikki Kontiolahden kunnan jätevedet ja Pyhäselän kunnan Reijolan ja Niittylahden alueiden jätevedet.

Myös Polvijärven kunta on tehnyt periaatepäätöksen kirkonkylänsä jätevesien johtamisesta Joensuuhun. Sen hankkeen kustannusarvio on lähes kuusi miljoonaa euroa.

Ylämylly-Joensuu siirtoviemäri

Kustannusarvio noin 3 miljoonaa euroa.
Hanke jaettu kolmeen vaiheeseen, joista toinen vaihe on jaettu edelleen A- ja B-osaan.
1. vaihe valmistui toukokuussa 2007 ja se käsitti johtopituudeltaan 1,6 kilometrin mittaisen viemärin Noljakan Lehtipojantieltä Marjalaan Kielomäenkadulle. Se sisälsi myös Höytiäisen kanavan alituksen.
2A-vaihe on 3,3 km pitkä. Viemäri rakennettiin Kielomäenkadulta Ylämyllyn vartta pitkin Liperin puolelle Polvijärventien kohtaan. Juuri päättynyt.
2B-vaihetta ollaan aloittelemassa eli putket vedetään Polvijärventien rampilta Ylämyllyn jätevedenpuhdistamolle. Pituus 3,5 km.
3. vaihe on Ylämyllyn jätevedenpuhdistamon muuttaminen tasausaltaaksi. Valmistuu kesällä 2008.
1. ja 2A-vaihe toteutettiin valtion vesihuoltotyönä. Tilaaja oli Etelä-Savon ympäristökeskus ja rakennuttajat olivat Liperin kunta ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskus.
2B-vaihe ja 3. vaihe ovat Liperin kunnan oma hanke.
Urakoitsijat: 1. vaihe Karjalan Louhinta- ja Lujitustyö Oy, 2A-vaihe Kesmac Activators Oy, 2B-vaihe Prosessi- ja vesitekniikka Provetek Oy, 3. vaihe Savo-Karjalan Vesihuolto Oy.

Vastaa