Liperin hallitusohjelmassa tuplataan vuotuiset investoinnit

Liperin lähivuosien investointeihin on ilmaantunut entisessä varuskuntasairaalassa toimivan Jyrin hoivakodin laajentaminen.

– Tätä laadittaessa on keskusteltu paljon. Tarkoitus on pysyä nyt sovituissa tavoitteissa, kunnanhallituksen puheenjohtaja Sanna Parkkinen (sd) evästi, kun Liperin kunnanhallituksen laatimasta, tästä syksystä kevääseen 2009 yltävästä hallitusohjelmasta tiedotettiin kunnanvaltuutetuille maanantaisessa Liperin valtuuston kokouksessa:

– Pohjana tässä ohjelmassa on kuntastrategia. Kahden seuraavan vuoden aikana vuotuiset investoinnit ovat kuitenkin strategiassa mainitusta neljästä miljoonasta eurosta poiketen noin kahdeksan miljoonaa euroa.

Vuosien 2008-2009 suunnitelmien mukaan suurimpia investointeja ovat Paloaukean koulu ja ruokala, kunnallistekniset investoinnit kunnan omistamille uusille asuinalueille eli Ylämyllylle, tielaitoksen ja kunnan yhteishankkeina Salokylän kevyenliikenteenä välylä, kirkonkylän liikennejärjestelyt, siirtoviemäri Joensuuhun, haja-asutusalueiden vesihuoltohankkeet ja Jyrin hoivakodin laajennus, jonka alustava suunnittelu on käynnissä.

Parkkisen mainitsemaa tiukkaa linjaa tarvitaan, sillä vuosittaiseksi tavoitteeksi on asetettu 0,7 miljoonan euron ylijäämä tilikaudella.
Samanaikaisesti on kyettävä toteuttamaan lain velvoittamaa alijäämäohjelmaa, jonka mukaan tilikauden kumulatiivinen alijäämä saa olla tänä vuonna enintään 1,5 miljoonaa euroa, ensi vuonna 0,8 miljoonaa ja vuonna 2009 enää 0,1 miljoonaa euroa.

Kasvavien verotulojen Sanna Parkkinen toivoi tuovan helpotusta tiukkojen talousvaateiden toteutukseen.

Vastuullista hyvinvointia

Liperi haluaa tarjota turvallista asumista, mahdollisuuksia elinkeinoelämälle ja aktiivista vapaa-aikaa, julistetaan hallitusohjelmassa:

Liperi on vastuullinen, seutukunnan ja maakunnan yhteistyössä aktiivisesti mukana oleva itsenäinen kunta. Liperi edistää asukkaidensa hyvinvointia turvaamalla yhteisesti sovitut peruspalvelut. Palvelut voidaan tuottaa myös vaihtoehtoisin tuotantotavoin, ohjelmajulistus jatkaa.

Kunnanhallituksen arvoiksi on nimetty vastuullisuus, luotettavuus, yhteistyökykyisyys, kunnioitus ja yrittäjyys.

Palvelutuotannon kehittämistoimissa otetaan huomioon kustannustehokkuus ja vaikuttavuus.

Merkittävimmäksi hankkeeksi kunnanhallituksen puheenjohtaja nimesi OkuLin eli sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen perustamisen Outokummun kanssa ensi vuoden loppuun mennessä.
Ohjelmassa mainitaan, että sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-aluetta on mahdollista laajentaa vuoden 2010 alusta.

Kiinnostusta yhteistyöhön ovat ilmaisseet ainakin Polvijärvi ja Kontiolahti.

Kyläkouluverkostoa arvioidaan, kun koulun oppilasmäärä muuttuu kaksiopettajaiseksi tai kun koululla on edessä mittava peruskorjaus.

Taajamakouluissa opetustiloja keskitetään oppilasmäärät huomioiden.
– Miksi ei puhuttaisi suoraan pienten koulun siirtämisestä yhteinäiskoulun tiloihin, valtuutettu Juha Kosonen (kok) kommentoi asiaa keskustelussa, jossa hänen lisäkseen kellään muulla valtuutetulla ei ollut sanottavaa.

Samalla hän toivoi kiinnitettävän huomiota siihen, että kunnassa myös toimittaisiin tehtyjen asiapapereiden mukaan.

Hän kommmentoi myös kunnan maankäyttöä kaivaten järkevää kaavapolitiikkaa, jolla hän arvioi olevan mahdollista kaavoittaa mm. kirkonkylälle kysyttyjä järvenrantatontteja.

Vetovoimaa myös Liperiin ja Viinijärvelle

Maankäytössä lähtökohtana ohjelmassa on, että asuinrakentamiseen on tarjolla tonttimaata kaikissa kolmessa taajamassa vähintään viiden vuoden tarve.

Asukasluvun vuotuinen puolen – prosentin suuruinen kasvutavoite halutaan turvata kaavapolitiikallakin; kunnan omistamia tontteja varaudutaan myymään tai vuokraamaan noin 30 joka vuosi.

Liperin kirkonkylän ja Viinijärven alueiden vetovoimaa ryhdytään lisäämään laatimalla alueille kehittämis- ja markkinointisuunnitelmat.
Kunta varaa kaavoitettua maata myös erityyppisten yritysten tarpeisiin ja Lipertekin kautta toteutetaan yritysinvestointeja.

Kunnan halutaan olevan edelläkävijä maaseudun elinkeinojen kehittäjänä ja ensi vuonna toteutetaan Liperin yrittäjien kanssa hanke noin 350 nuoren työllistämiseksi kesällä.

Vastaa