Patteriston ampumarata katoaa loppuvuodesta

Patteriston ampumaradalla ei ole kuulunut pauketta kymmeneen vuoteen. Rata sijaitsee ensimmäisen luokan pohjavesialueella, 150 metrin ja 300 metrin radat on rakennettu osittain suolle.

Kymmenen vuotta käyttämättömänä ollutta Pohjois-Karjalan patteriston ampumarataa ryhdytään putsaamaan pilaantuneista maa-aineksista. Alueen omistaa Liperin kunta, mutta urakan maksaa puolustusvoimat.
Ykkösluokan pohjavesialueella sijaitsevan ampumaradan maaperä on pilaantunut lyijyllä, kuparilla ja sinkillä.

Lievästi pilaantunutta maata arvioidaan olevan 2.185 neliömetrin alueella 1.040 kuutiometriä ja voimakkaasti pilaantunutta maata 1.580 neliön alueella 1.280 kuutiota. Varuskunnan lakkauttamisen aikoihin eli vuonna 1997 tehdyssä tutkimuksessa pohjavedessä ei havaittu olevan kohonneita haitta-ainepitoisuuksia.

Ampumaradan tienoo on merkitty Ylämyllyn alueen osayleiskaavassa pientalovaltaiseksi asuinalueeksi, mutta toistaiseksi maan jatkokäyttö on avoin. Nykyisellään ampumarata on ulkoilualuetta.

– Alueen luovutussopimuksessa oli kirjattu, että puolustusvoimat vastaa ympäristön kunnostamisesta. Kunnostamisen tarve realisoitui nyt, kun siellä Liperissä on kaavoitus käynnissä, sanoo puolustushallinnon rakennuslaitoksen ympäristöasiantuntija Sara Kajander.
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus hyväksyi elokuun lopussa puolustusvoimien kunnostussuunnitelmat.

Maata pois 5.000 tonnia

Puolustusvoimat odottaa parhaillaan urakkatarjouksia maansiirtoalan yrityksiltä. Tarjouskierros päättyy lokakuun 19. päivä. Maaperän puhdistus on tarkoitus hoitaa pois päiväjärjestyksestä vielä tämän vuoden puolella.
Kajander arvioi työn kestävän kolmisen viikkoa.

– Maata poistetaan noin 5.000 tonnia. Samalla puramme betoniset näyttösuojat, hän kertoo.
Myös ampumakatokset ja muut maanpäälliset rakenteet puretaan.
Kajanderin mukaan suurin osa pilaantuneesta maasta löytyy ratojen taustavalleista. Poistetut maamassat toimitetaan johonkin vastaanottopaikkaan, mutta tarkempaa osoitetta ei ole vielä tiedossa.

– Ihmisten liikkuminen ampumaradan alueella ei ole suotavaa kunnostustöiden aikana. Aluetta ei tulla aitaamaan, mutta työstä ilmoitetaan kylteillä, Kajander neuvoo.
Ampumaradalla on 25 metrin pistoolirata, 150 metrin kiväärirata, 300 metrin kiväärirata ja haulikkorata.

Vastaa