Investoinnit teihin, vesiin ja viemäreihin

Kiinteistöjen peruskorjaukseen esitetään vuosittain 200.000 euroa suunnittelukaudelle 2008-2012. Kohteista päätetään käyttösuunnitelmien yhteydessä.
Puistojen ja leikkikenttien menokohdalle tarvittaisiin ensi vuodeksi 35.000 ja seuraaviksi 30.000 euroa. Ensi vuoden kohteina ovat Jyrin Marssipuiston suunnittelu, Honkamontun kunnostus ja Leinosenlammen uimalan kunnostus.
Kirkkoniemen kaavateiden laajennukseen lautakunta esittää 380.000 euroa. Liittymien ja viheralueiden rakentamiseen ja suunnitteluun esitetään 10.000 euroa molempiin.
Muihin päällystystöihin lautakunta esittää 35.000 euroa erillisen ohjelman mukaan käytettäväksi. Kirkonkylän uuden koulutien loppuunrakentaminen ja liikennejärjestelyjen viimeistely maksaisi 50.000 euroa.
Tielaitoksen tiehankkeisiin kirkonkylälle 2008 ja 2009 esitetaan kunnan rahoitusosuutta yhteensä 900.000 euroa. Sirppitien enempää kuin Keskustienkään peruskorjaus ei sisälly ensi vuoden talousarvioesitykseen. Sirppitien peruskorjauksen hinnaksi on laskettu 75.000 euroa. Vuosille 2009-2012 on kirkonkylän kaavateiden peruskorjaukseen esitetty 50.000 euroa/vuosi. Ylämyllylle uusien alueiden kaavateiden rakentamiseen esitetään samoille vuosille 100.000 euroa kullekin (vv. 2009-2012).
Jyrin Kirkkoniemen kaava-alueen laajennukseen vesi- ja viemärihuoltoon vuodelle 2008 esitetään 250.000 euroa ja seuraaville vuosille 150.000 euroa/vuosi.
Ylämyllyn, kirkonkylän ja Viinijärven asemakaava-alueilla on paikkoja, joista puuttuu viemärijohto. Näiltä osin vesihuollon rakentamiseen esitetään 700.000 euroa. Haja-asutusalueen vesi- ja viemäröintihankkeisiin esitetään vuosittain 500.000 euron panostusta kunnalta.
Muun muassa jätevesiputken rakentaminen Kuhasalon puhdistamolle Joensuuhun nostaa ensi vuoden vesi- ja viemärihankkeiden kustannukset yli kahteen miljoonaan euroon ja vuoteen 2012 mennessä 5,65 miljoonaan euroon.

Vastaa