Kirkonkylän hankkeet siirtyvät jälleen kerran

– Jos näin on, tämä on todella iso pettymys. Molempiin hankkeisiin oli varattu kunnan osuus tämän ja ensi vuoden talousarvioon, sanoo kunnanjohtaja Hannele Mikkanen.

Kunnassa ei ole asetettu näitä kahta hanketta millään tavoin tärkeysjärjestykseen, vaan lähtökohtana on ollut niiden toteuttaminen tänä ja ensi vuonna rinta rinnan.
Tälle vuodelle kunta oli varautunut 500.000 euron ja ensi vuodelle 400.000 euron kustannuksiin osaltaan.

– Tämä on ollut meillä ykköshanke liikenneväylien rakentamisessa. Kevyen liikenteen väylän siirtyminen hamaan tulevaisuuteen ja risteyksen rakentamisen viivästyminen vuodella ovat tosi ikävä käänne, Mikkanen huokaa.

Molempien hankkeiden suunnitelmat on hyväksytty ja ne odottavat vain käytännön toimia. Kevyen liikenteen väylän osalta suunnitelmat ehtinevät kuitenkin vanhenemaan ennen toteutustaan.

Suunnitelmat ovat voimassa kolme vuotta, eikä hanketta ole sisällytetty ollenkaan vuoteen 2011 ulottuvaan suunnitelmaan.

– Hankkeisiin on kerta kaikkiaan liian vähän rahaa koko alueella. Oletan, että vastaavia pettymyksiä koetaan nyt muissakin kunnissa.

”Vanhaan hyvään aikaan rakennettiin”

Savo-Karjalan tiepiirin johtaja Matti Tuiremo myöntää, että ”vanhat hyvät ajat” tierakentamisessa ovat takana päin.

– Meillä pitäisi olla 100 miljoonaa euroa enemmän rahaa käytettävissä, jotta suunnitellut hankkeet voitaisiin hoitaa kunnialla, sanoo tiejohtaja Tuiremo.

Muutamassa vuodessa ovat Liperin tyyppisiin investointeihin käytettävät määrärahat huvenneet kolmasosaan entisestään. Monet ”korpimaisemiin” rakennetut kevyen liikenteen väylät herättävät nyt jälkikäteen ihmetystä.

– Niitä rakennettiin paljon väljemmän rahan aikaan, Tuiremo kuittaa.

Koulutien remontti hankaloitumassa?

Liperin tekninen johtaja Taisto Tuononen sanoo saaneensa maaliskuussa tiedon, etteivät Liperin hankkeet toteudu ilman lisäbudjettia tänä vuonna.

Kevyen liikenteen väylän putoaminen kokonaan pois vuosien 2007-2011 suunnitelmasta oli kuitenkin yllätys.

– Tämä saattaa hankaloittaa myös Koulutien järjestelyjen uusimista. Siinä odotettiin kunnan lisäksi myös Tiehallinnon mukaantuloa tietyltä osin, Tuononen sanoo.

Kiertoliittymän rakentamiseen on tiepiirin suunnitelmassa varattu vuosille 2008-2009 yhteensä 700.000 euroa.

Peruskorjauskohteisiin 2007-2011 mahtuu Liperistä kaksi tienpätkää, Rääkkylästä vain yksi. Tälle vuodelle on luvassa uutta pintaa Vaivioon (0,3 milj. euroa), ensi vuonna Rasivaara-Hammaslahti -osuudelle Rääkkylään (1,0), vuonna 2009 olisi vuorossa Vt. 23 ja Viuruniemen tien peruskorjaus (0,6).

Suurimmat määrärahat uppoavat Savon puolelle Suonenjoelle. Sinne on kahteen kohteeseen ennakoitu yhteensä 4,2 miljoonan euron perusparannusrahat.

Vastaa