Liperin virastotalolta kellarikerros evakkoon

Vetää kaikista ikkunoista – ja etenkin alimmassa kerroksessa löyhkää. Virastotalon kellarikerroksessa työskenteleville yritetään löytää muualta työtilat.

Liperissä kunnan virastotalolla majaansa pitävät kunnan hallinnon alat saivat loppusyksyllä tehtäväksi selvittää, voitaisiinko niiden toimistot hajasijoittaa jonnekin muualle.

Virastotalolla on haju-, lämpö- ja vetoisuusongelmia, jotka ovat aiheuttaneet henkilöstölle terveysoireita. Koska kunnan talous ei mahdollista virastolle isompaa remonttia lähivuosina, päädyttiiin ”evakkotilojen” etsintään.

Pahimmat haitat kellarikerroksessa

Hajuhaitat ovat olleet pahimmat viraston kellarikerroksessa. Sieltä kunnan atk-yksikkö ja sen kolme työntekijää muuttivat jo ennen vuodenvaihdetta Ylämyllylle yritystaloon Lipertekin tiloihin.

Henkilöstöltä on tullut palautetta, että olosuhteet paranivat kerralla.

– Parhaillaan selvitetään, voisiko maaseututoimikin muuttaa yritystalolle, kunnanjohtaja Hannele Mikkanen kertoo.

Ylämyllyllä on jo muutaman vuoden ollut seudun lomatoimen toimisto, jolla on paljon yhteistä asiointia maaseututoimen kanssa.

– Jos maaseututoimi sijoittuu muualle, tarkoitus on etsiä kellarikerroksessa sijaitsevalle henkilökunnan kahviolle paikka muualta. Sitten voidaan sulkea koko alin kerros, jossa ongelmat ovat tuntuvimmat, kunnanjohtaja toteaa.

Muut toimistot pysyvät saman katon alla

Muilla hallinnonaloilla tehty selvitys osoitti, että niin tekninen, sivistys- kuin sosiaalitoimikin ovat niin tiiviisti kytköksissä keskus- ja taloushallintoon, että kaikki nämä toimistot pysyvät saman katon alla.

Mistään ei löytynyt niille kaikille sopivia tiloja, joihin voitaisiin sijoittaa yli 50 henkilön työtilat.

– Toisaalta vapaana olevista tiloista ei myöskään ollut tietoa, olisivatko niissä olosuhteet yhtään virastotaloa terveellisemmät tai muuten paremmat, Mikkanen valottaa.

Nyt selvitetään, onko virastotalon ilmanvaihtoon tehtävissä jotain pienempää remonttia olojen kohentamiseksi, sillä eniten on tullut valituksia työtilojen epämiellyttävästä hajusta, tunkkaisesta ilmasta ja vaihtelevasta huonelämmöstä.

– Nytkin yläkerrassa esimerkiksi sosiaalitoimiston tiloissa on niin kylmä, ettei siellä taida tareta ilman vanttuita. Täällä alakerrassa omassa huoneessani taas on hirvittävän kuuma, mutta samalla käy kova veto ikkunoista, Mikkanen kuvaili tilannetta maanantaina iltapäivällä.

Paljon oireita yli keskiarvon

Virastotalon henkilökunta vastasi syksyllä työterveyslaitoksen kyselyyn työskentelyoloista.

Laitoksen tekemän ison vertaistyöpaikkojen olosuhteiden selvityksen perusteella virastolla oli keskimääräistä enemmän ongelmia työpaikan epämiellyttävästä hajusta, tunkkaisesta ilmasta ja vaihtelevasta huonelämmöstä.

Työntekijät kokivat kärsivänsä verrokkikeskiarvoa useammin väsymystä, päänsärkyä sekä ihon, nenän, silmien ja kurkun ärsytystä.

Vastaa