Harinjärven kylän väki mieluilee Polvijärvelle

Harinjärven hankkeen primus motorina toimiva Petri Frimodig esitteli kaavailtuja uusia kuntarajoja kartalta. Harinjärvellä Maaherrantiellä asuva Esa Timonen pitää esitystä perusteltuna ja lukeutuu sen allekirjoittajiin.

Alueen asukkaat katsovat, että heidän elinolojensa luonnollinen järjestämissuunta on joko suoraan Joensuu tai sitten Polvijärvi. Sen sijaan Liperiin ei mennä kuin välttämättömissä asioissa, joita niitäkin on kovin vähän.

– Kuntajaon muutos esittämällämme tavalla edistäisi palvelujen järjestämistä alueen asukkaille, parantaisi elinolosuhteita ja myös mahdollisuuksia elinkeinopuolella. Muutos olisi taloudellisesti perusteltu, kun palvelujen takahakuisuus kunnan keskustasta olennaisesti vähenisi, mainitaan esityksen perusteluissa.

Polvijärvi lähempänä

Näkemystä perustellaan myös sillä, että Polvijärven keskusta on kymmenen kilometriä Liperiä lähempänä ja liikenteellisesti mutkattomasti saavutettavissa.

– Liperin keskustaan suuntautuu vain pakollinen yhteydenpito viranomaisiin, ja sekin on vähentynyt palvelujen keskityttyä koko ajan Joensuuhun.

Harinjärven suunnan lapset käyvät peruskoulua Vaiviossa, jonne on matkaa noin 14 kilometriä. Sen sijaan Polvijärven puolella on koulu kahdeksan kilometrin päässä Sotkumassa. Polvijärven suunnitelmissa on koulun peruskorjaus ja laajennus vuoteen 2009 mennessä.

Harinjärveläiset ennakoivat esityksessään myös jätevesihuoltoasioiden järjestyvän kivuttomammin Polvijärven kunnan kautta.

Lähes 50 allekirjoittajaa

– Vapaaehtoistoiminta Harinjärven kyläalueelta suuntautuu Polvijärvelle, lähinnä naapurina olevaan Sotkuman kylään. Liperiin päin ei vastaavaa toimintaa ole juurikaan syntynyt.

Petri Frimodigin ja ministeri Esa Timosen jättämässä esityksessä on 47 allekirjoittajaa.

1960- ja 1970-luvun vaihteessa syntyneessä kyläyhteisössä on nyt noin 60 asukasta ja lisää muuttaa koko ajan. Asukkaista on noin kolmasosa lapsia. Polvijärven rajalle kylästä on matkaa vain pari sataa metriä.

– Ei tässä ole tarkoitus sotkea Liperin muita hankkeita. Asiaa on viety eteenpäin kyläläisten toiveiden pohjalta. Haluamme vain, että tietyt peruspalvelut löytyvät omasta kunnasta, muistuttaa esityksen ensimmäinen allekirjoittaja Petri Frimodig.

Palvelujen turvaamista

– Katsotaan ensin, miten Liperin ja Outokummun liitossuunnitelmien käy. Toivoisin, ettei kukaan pahoita tästä mieltään. Asian ytimenä on huoli alueen asukkaiden palvelujen turvaamisesta myös tulevina aikoina, ex-maaherra, ministeri Esa Timonen painottaa.

Esityksen jättivät äskettäin kuntaministeri Hannes Manniselle

Petri Frimodig ja Esa Timonen. Polvijärven puolelta olivat mukana kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jorma Huttunen ja kunnanjohtaja Pauli Vaittinen.

Ministeri suhtautui esitykseen sinänsä myönteisesti, mutta edellytti molempien kuntien yksituumaisuutta rajasiirroissa.
Kansanedustaja Eero Reijonen kuului Mannisen vastaanottojoukkoihin, ei liperiläislähetystöön.

– Olin järjestelemässä tapaamista, ja ministerin rinnalla esitystä vastaanottamassa, tarkentaa Eero Reijonen rooliaan.

Kunta ollut mukana viemärihankkeessa

Liperin tekninen johtaja Taisto Tuononen ei hyväksy väitteitä, ettei kunta olisi ollut kehittämässä myös Polvijärven suunnan viemärihankkeita.

– Liperi on ollut koko tämän vuoden mukana viemärihankkeen suunnittelussa; sekä kokouksissa että osallisena suunnittelukustannuksiin, sanoo Tuononen.

Polvijärvi – Sotkuma – Harila – Härkinvaara – Onttola -Pilkko – viemärihankkeessa varaudutaan tuomaan runkoviemäri juuri Liperin puolelle Polvijärventien vartta pitkin. Näin myös Harila ja Härkinvaara saadaan verkoston piiriin.

– Asian pitäisi olla myös kyläläisten tiedossa, sillä suunnittelukokouksissa on ollut mukana Härkinvaaran vesiosuuskunnan edustaja, Tuononen tähdentää.

Liperin kunta on osaltaan laadituttamassa koko kuntaa koskevaa haja-asutusalueiden vesihuollon yleissuunnitelmaa. Sen pitäisi valmistua noin kuukauden kuluessa.

– Suunnitelma on parhaillaan toista kertaa vesiosuuskuntien lausunnolla, myös Vaivion vesiyhtymällä ja Härkinvaaran vesiosuuskunnalla.

Suunnitelmaluonnos kattaa kokonaisuudessaan Vaivion kylän ja Härkinvaaran alueen ja se nojautuu mainittuun runkoviemäriverkostoon. Hankkeen kustannusarvio on Vaivion ja Härkinvaaran osalta yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa.

Vastaa