OAJ syyttää Liperiä päivähoitolain kiertämisestä

Onko se kokopäivähoitoa, jos lapsi osallistuu leikkitoimintaan ennen esikoulua ja sen jälkeen? Liperissä noussutta kysymystä puidaan nyt eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa. Kuva heinäkuun lopussa olleesta Puolivälin päiväkodin tutustumistilaisuudesta. Kuva: Tuula Vaara.

Opetusalan ammattijärjestöllä ja Liperin kunnalla on erilaiset näkemykset, mikä on esiopetusikäisten lasten päivähoitoa ja mikä leikkitoimintaa.

OAJ katsoo, että Liperi kiertää säästämistarkoituksessa päivähoitoa koskevia säännöksiä nimeämällä esiopetusikäisten lasten päivähoidon leikkitoiminnaksi. Näin lapsiryhmiä voidaan hoitaa pienemmällä henkilökunnalla, eikä henkilökunnan kelpoisuusvaatimuksia tarvitse noudattaa.

Kissan nosti pöydälle Ylämyllyn päiväkodissa työskennellyt esikoulunopettaja, joka runsas vuosi sitten kanteli Itä-Suomen lääninhallitukselle Liperin tavasta järjestää päivähoitolain mukaista päivähoitoa.

Lääninhallitus ratkaisi asian kunnan eduksi syyskuun lopussa. Lääninhallituksen mukaan kunta voi järjestää vanhempien tarvitsemat päivähoitopalvelut leikkitoimintana, jolloin siihen ei sovelleta päiväkodissa noudatettavia suhdelukuja ja kelpoisuusvaatimuksia.

OAJ pitää ratkaisua lainvastaisena.

– Yllätyimme todella paljon Itä-Suomen lääninhallituksen kannasta. Siksi halusimme viedä asian eteenpäin eduskunnan oikeusasiamiehelle, OAJ:n työmarkkina-asiamies Kristiina Tuhkiainen kertoo.

Tuhkiaisen mukaan kyseessä on ennakkotapaus.

– Kyllä tämä on ensimmäinen kantelu tällaisesta asiasta. Pelkona on, että tällainen laajenee myös muihin kuntiin. On tärkeää, että päivähoidossa hoitajien ja lapsien suhdeluvut pysyvät kohtuullisina ja lapset saavat tasokasta opetusta.

Tiettävästi samanlainen käytäntö on jo Pyhäselässä.

Liperin kunta purki kantelun tehneen esikoulunopettajan työsuhteen. Sitä tapausta puidaan parasta aikaa Joensuun käräjäoikeudessa.

Vanhemmilla mahdollisuus valita

OAJ:n mukaan sosiaalihallitus määritteli päiväkotitoiminnan ja leikkitoiminnan jo vuonna 1986. Leikkitoimintana voidaan pitää esimerkiksi kerhoja, joissa lapset ovat alle neljä tuntia päivässä.

Ylämyllyn päiväkodin esikoulunopettajan mielestä päiväkodin esiopetusryhmän 20 lapsesta 17 oli kokopäivähoidossa eikä leikkitoiminnassa. He olivat kunnan järjestämässä leikkitoiminnassa ennen esiopetuksen alkamista ja sen jälkeen. Hoitopäivä on voinut kestää joidenkin lasten kohdalla lähes kymmenen tuntia esikouluineen (ilmainen, 4 h/pv) ja leikkitoiminta-aikoineen.

Ryhmää veti esikoulunopettajan lisäksi yksi lähihoitaja ja yksi perhepäivähoitaja. Koska OAJ pitää ryhmää päiväkotiryhmänä, sen mielestä perhepäivähoitajan tilalla olisi pitänyt lähihoitaja, jolla on päiväkotiin soveltuva kelpoisuus.

Päivähoitoasetuksen kuudennen pykälän mukaan päiväkodissa tulee olla vähintään yksi tietyn kelpoisuuden omaava henkilö seitsemää kokopäivähoidossa olevaa lasta kohden. Lisäksi joka kolmannella hoito- ja kasvatustehtävässä olevalla tulee olla lastentarhanopettajan tehtävään vaadittava kelpoisuus.

Liperin sivistysosasto selvitti lääninhallitukselle, että lasten huoltajilla on ollut mahdollisuus valita, ovatko lapset ennen tai jälkeen esiopetuksen joko kunnallisessa perhepäivähoidossa vai leikkitoiminnassa. Sivistysosaston mukaan vanhemmat ovat valinneet mieluiten leikkitoiminnan, koska se on sijoitettu samoihin tiloihin, kuin kunnan järjestämä esiopetus.

Kunta on hinnoitellut leikkitoiminnan hinnaksi 30-70 prosenttia kokopäivähoitomaksusta riippuen perheen varaamasta tuntimäärästä.

OAJ epäilee, että vanhemmat eivät ymmärrä, että leikkitoiminnassa kunnan ei tarvitse noudattaa samoja säädöksiä kuin päiväkotitoiminnassa.

”Vastataan kysyntään, ei kierretä”

Liperin sivistysjohtaja Laila Mäkelä vastaa, että päivähoitolakia ei kierretä, vaan vastataan kysyntään. Mäkelän mukaan noin kaksi vuotta aloitettu leikkitoiminta paikkaa yhden aukon osapäivähoidon ja kokopäivähoidon välissä.

– Vanhemmat ovat voineet valita, haluavatko lapsen päivähoitoon vain leikkitoimintaan. He ovat pitäneet leikkitoimintaa hyvänä mm. siksi, että sitä järjestetään samoissa tiloissa kuin esiopetusta. Aiemmin joillakin lapsilla saattoi olla pahimmillaan neljä siirtymistä päivässä hoitopaikkojen vaihdosten takia.

– Ennen esiopetukseen osallistui 80-85 prosenttia ikäluokasta, mutta leikkitoiminnan kautta esiopetukseen osallistuu nyt 98-99 prosenttia, koska kesken päivää tapahtuneet kuljetusongelmat vähenivät.

Mäkelä ei kommentoi kysymystä, joka koskee leikkitoiminnan järjestämistä sen edullisuuden vuoksi.

– Jos lainsäädäntö muuttuu, niin sen mukaan eletään. Ainakin lääninhallitus oli sitä mieltä, että kunnan päivähoito on järjestetty hyvin.

Vastaa