Liperillä ja Outokummulla yhteinen halu selvitykseen

Outokummussa kuntaliitosasiat ovat paljolti tämän kolmikon harteilla. Vasemmalta kunnanhallituksen puheenjohtaja Tapio Piiroinen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eija Pennanen ja kunnanjohtaja Pirjo Puustjärvi.

Sen verran alkuvaiheessa asia on, ettei kaavaillun liittymän nimestä eikä keskuspaikasta haluta esittää edes povauksia.

Se perjantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa kävi selväksi, että kosijana on ollut Liperi, ”vaikka onhan asiaa loppukesän tapaamisissa yhdessäkin mietitty”. Liperin ja Outokummun yhteistyö on edennyt käytännön tasolle sosiaali- ja terveystoimen ratkaisuin, joihin kuuluu mm. yhteisen sosiaali- ja terveysjohtajan ja koordinaattorin palkkaaminen.

Sekin tilaisuudessa kävi selväksi, ettei Polvijärveä ole kyselty kolmanneksi pyöräksi liitoshankkeeseen.

Molemmat selvitysosapuolet korostavat sitä, että asiassa ollaan lähtösuoralla ja maaliin on vielä pitkä matka. Luottamushenkilöiden roolia hankkeen onnistumisessa korostetaan.

– Ratkaisu toteutuessaan vahvistaisi Joensuun seutua eikä sinällään olisi näpäytys eikä mielenilmaus mihinkään suuntaan, vakuutettiin tiedotustilaisuudessa.

Porkkanaraha on porrastettu

Näillä tietämin kuntaliitoksen selvitystyö käynnistyy vielä tämän vuoden puolella ja valmista odotetaan ensi kevääksi. Selvitys aiotaan teettää ulkopuolisella asiantuntijalla. Kustannuksiin on mahdollisuus saada valtiolta tukea 70 prosenttia tai enintään 20.000 euroa.

Valtio houkuttelee ripeään päätöksentekoon yhdistymisavustusta porrastamalla. Mikäli yhdistyminen tapahtuisi 2008 tai 2009, olisi tuki 5,4 miljoonaa euroa eli 1,2 miljoonaa myöhemmin (2010 tai 2011) tapahtuvaa ratkaisua suurempi.

Perusteluna siihen, että yhdistymisselvityksessä on päädytty Outokummun eikä Joensuun suuntaan, Liperin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eero Reijonen totesi vain lyhyesti, että näin on päätetty.

Reijonen ei pitänyt erityisen tarpeellisena kuntalaisten mielipiteen selvittämistä liittymissuunnasta ja muista hankkeeseen liittyvistä kysymyksistä. Hän katsoi vastuun kuuluvan valituille luottamushenkilöille.

Valtiovalta edellyttää pieniltä kunnilta selvitystä palvelujen järjestämisestä muuttuvissa olosuhteissa. Kuntakoon tavoitteeksi on asetettu 20.000 asukasta. Tällä hetkellä Liperin ja Outokummun yhdistäminen synnyttäisi 19.600 asukkaan yksikön.

– Olen kysynyt kuntaministeri Manniselta, riittääkö tämä ja saanut suoran vastauksen: kyllä. Ja eiköhän asukasluku kipua jo ensi vuonna yli tuon rajan, Reijonen ennakoi.

Yhteistyö Joensuun suuntaan jatkuu

Kunnanjohtaja Hannele Mikkanen vakuutti, että yhteistyö Joensuun suuntaan on jatkossakin tarpeen.

– On asioita, joissa 20.000 kuntalaisen yksikkö ei ole riittävän suuri palvelujen tuottamiseen järkevästi ja taloudellisesti.
Hän painotti myös sitä, että isompana yksikkönä kunnilla olisi itselläänkin mahdollisuus tuottaa sellaisia palveluja, jotka nykyisellään joudutaan ostamaan, joissain tapauksissa kovaankin hintaan.

Hannele Mikkanen muistutti myös tulevista henkilöstön rekrytoinnin tarpeista. Eläköitymisvauhti on lähivuosina kova.
– Taloudellisia säästöjä ei välttämättä saada hetkessä aikaan. Ne tulevat vähän pitemmällä aikavälillä.

Liperissä hallitusta johtava Matti Karukannas arvioi, että ”neljästä taajamasta” voisi olla hyötyäkin. Liperissäkin kolmen taajaman ongelma nähdään jo paljolti vahvuutena.

”Ei liittymässä, vaan luomassa uutta”

Outokummun valtuuston puheenjohtaja Eija Pennanen korosti kuntalaisten roolia hankkeen yhteydessä. Heidät on pidettävä ajan tasalla ja heitä kuunneltava.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapio Piiroinen sanoi Liperin esityksen saaneen Outokummun päättäjiltä hyvin myönteisen vastaanoton ja ”synnyttäneen vahvan polittisen tahtotilan”.

Kaupunginjohtaja Pirjo Puustjärvi sanoi vakavamman harkinnan yhteistyön laajentamisesta lähteneen syyskuun alussa Kaprakassa järjestetystä seminaarista.

– Outokumpu ei halua liittyä Liperiin, vaan olla luomassa uutta kuntaa. Tämä on niitä henkisen hyväksynnän asioita, Puustjärvi peilasi outokumpulaisten tuntoja.

Outokummussa valtuusto tekee päätöksiä jatkosta 27. tätä kuuta.

Vastaa