Cimeck syynissä – tilinpäätös pöydälle

Kyselyosuudella kunnanjohtaja sai vastattavakseen useita konkurssiin päätyneen Cimeck Oy:n ympärillä pyöriviä kysymyksiä.

Tilinpäätöksen pöydällepanon syynä oli se, että valtuutetut olivat vasta edellisenä päivänä saaneet asiakirjat luettavakseen. Olemattomassa ajassa niihin ei oltu ehditty paneutua.

Kuntayhtymän johtava lääkäri Kirsti Anttonen oli kokouksessa mukana. Hän toimii tällä hetkellä myös yhtymän talousjohtajana.

– Tehtävät hoidan, mutta vastuuta en voi ottaa, selvitti hän tilannetta. Aika ei riitä kaikkeen.

Tuumaustauon jälkeen valtuusto päätyi yhteiseen näkemykseen siitä, että talouspäällikön paikka tulee panna heti hakuun.

– Määräaikaisena ja kokopäiväisenä, täsmensivät valtuutetut ja korostivat vielä yhteistyötä hinnoittelutyöryhmän kanssa. Ryhmän työ ei ole vielä käynnistynyt.

Muuten terveyskeskuskuntayhtymän työstä on tullut kiitosta.

– Hoidonporrastus on avainsana, muistutti valtuuston puheenjohtaja Tapio Hämäläinen jo ennen kokousta pitämässään puheessa. Sekä Rääkkylässä että Kiteellä on kustannuksissa oltu valtakunnallisen keskiarvon alapuolella.

Myöhemmin kuullusta tarkastuslautakunnan selonteosta seuloutui sama taloudellisuus ja sen lisäksi vielä tyytyväisyys palveluihin.

Mooresta Rääkkylän ”elinkeinoasiamies”

Huhtikuussa konkurssiin päätyneen Cimeck Oy:n ympärillä liikkuvat kysymykset kiinnostivat Lauri Käyhköä (vas) ja Marjukka Viljalaa (sd).

– Mitkä ovat kunnan saatavat? Toteutuuko hallikauppa? Toteutuuko ponsi? Missä ovat yrityksen koneet ja laitteet? Mitä ovat tehdyt ja tulevat tonttikaupat, joissa ostajat ovat Venäjältä?

– Entä tänne muuttavien venäläisperheiden lasten koulunkäynti, kysyi Merja Leskinen.

Kunnanjohtaja Markku Lappalainen kertoi kunnan saatavien olevan noin 50.000 euroa. Sähkö- ja lämpölaskuista lakkautunut yhtiö on vastuussa suoraan sähkö- ja lämpölaitokselle (Vapolle).

Rääkkylän kunnan kannalta asiaa voi Lappalaisen mielestä tarkastella niinkin, että jos Cimeckin käyttämät tilat olisivat olleet parin vuoden ajan tyhjillään, ei niistä silloinkaan olisi tullut vuokratuloja, muita ylläpitokuluja kuitenkin.

Konkurssipesää hoitaa Asianajotoimisto Harri Kontturi. Kokonaisvelat selviävät näinä päivinä.

Cimeck Oy:n omistanut Nicholas Moore on perustanut uuden yrityksen. Se rakentaa Rääkkylään omakotitaloja kysymysten kohteina olevien tonttien ostajille.

– Onhan meillä ollut ennenkin maahanmuuttajia, muistutti Lappalainen. Vuokra-asuntojen sijaan uudet tulijat haluavat omistusasunnot. Lappalaisen mielestä Rääkkylässä ei aikoihin ole ollut yhtä hyvää ”elinkeinoasiamiestä” kuin uusia asukkaita paikkakunnalle tuova Moore nyt on. Työn alla on parhaillaan kaksi uutta tonttikauppaa.

Cimeckin koneista ja laitteista Lappalainen ei tiennyt mitään.

– En ole käynyt katsomassa, sanoi hän ja kertoi pankilla olevan niihin kiinnitykset. – Hallikaupat tehdään 22.6.
Ponsi – jonka mukaan hallikaupan toinen maksuerä 125.000 euroa maksetaan vuoden kuluessa kaupanteosta – oli unohtua. Se ei toteudu sellaisenaan. Maksamattoman kauppahinnan osalle haetaan kiinnitys.

– Velkakirjoja luovutetaan maksamisen myötä, vakuutti kunnanjohtaja.
Cimeckin, entisen Serwoodin teollisuushallin kokonaishinta on 275.000 euroa. Ostaja on Aleksandr Kartashov Moskovasta.

Työtä ja harrastuksia

Rääkkylän nuorisostrategian yhtenä tavoitteena on nuorten poismuuton ehkäisy. Nuoret tarvitsevat työtä ja harrastuksia.

Liikuntaan ja ongelmien ennaltaehkäisyyn panostetaan. Savuttomuus ja päihteettömyys ovat avainsanoja.

Nuorisotyö keskittyy nuorisotalolle ja yhdistysten tekemään työhön. Nuorisotalolla on vakituinen työntekijä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi viimevuoden henkilötilinpäätöksen ja tilinpäätöksen. Tuure Hirvosen (kesk) esittämä arviointikertomus valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sai kiitosta. Taloudellinen kehitys on menossa parempaan suuntaan, joskin ongelmana ovat vanhat ´synnit´. Lainakanta on pienentynyt, mutta yhä velka kuntalaista kohti laskettuna on 1.491 euroa.

Ylimääräisenä asiana hyväksyttiin kunnan ja Jari Sivosen Pelti- ja Metallityön välinen kauppakirja. Kirkonkylällä laajentuva yritys ostaa lisämaata puolisen hehtaaria. Kauppahinta on 1.000 euroa.

Lauri Käyhkö teki aloitteen Veteraanipuiston perustamisesta.

– Kunta antaisi paikan, varat saataisiin kansalaiskeräyksenä.

Matti Kontiainen (vas) halusi heti pelastaa kunnantalon parkkipaikan tuntumassa olevan muistomerkin uuteen puistoon. Talvella merkki on jopa neljän metrin korkuisen lumivuoren alla.

Raili Makkonen (kesk) kantoi huolta Hypönniemen tien päässä asuvien liikkumisesta. Julkista liikennettä ei ole, kimppakyytikään ei ole onnistunut.

Veli-Pekka Kaasinen (kesk) esitti toivomuksen, että kesäaikaan ei kokoonnuttaisi päiväaikaan, jolloin viljelijäväestöllä on vuoden kiireisimmät ajat.

– Ensimmäisen kerran kahteen vuoteen, vastasi valtuuston puheenjohtaja.

– Aina on otettu huomioon viljelijäväestön toiveet. Nyt päädyttiin päiväaikaan, sillä mukaan haluttiin eri hallintoalojen vastaavat.

Vastaa