Ikäihmisten neuvosto starttasi

Liperin Ikäihmisten neuvosto perustettiin eri järjestöjen kesken hyvässä yhteisymmärryksessä. Neuvoston kautta ikääntyvien kuntalaisten äänen uskotaan kantavan paremmin.

– Liperin kunnan väestöstä kohta kolmasosa on yli 65-vuotiaita. Tämä ei ole kunnalle välttämättä rasite. Parhaimmillaan ikäihmiset ovat voimavara. Hyvässä fyysisessä ja henkisessä kunnossa oleva ikäihminen ei kunnalta kuluta kuin korkeintaan hiihtolatuja, muotoili valmistelevassa työryhmässä mukana ollut Antti Multala.

Multala valittiin perustavassa kokouksessa neuvoston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi.

– Nämä ihmiset eivät ole juuri mitään pyytämässä, mutta heillä voisi olla yhtä ja toista tarjota.
Haasteena on myöhäinen vanhuus mahdollisine sairauksineen. Ikärakenteen muutos aiheuttaa paineita kunnan hoiva- ja terveydenhoitopalvelujen kehittämiseen.

– Ikääntyvillä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten heidän viimeiset, avustamista vaativat elinvuotensa kunnassamme suunnitellaan hoidettavan, Multala totesi.

Kunnanjohtaja Hannele Mikkanen iloitsi ikäihmisten tahdosta ja innosta olla mukana kehittämässä itselleen tärkeitä asioita.

– Virallisen sektorin rinnalla kulkevat toimijat ovat tärkeitä etenkin kunnan talouden ollessa tiukoilla.

Vaikutuskanava kuntaan päin

Perustavassa kokouksessa Liperin kunnanviraston valtuustosalissa olivat paikalla edustajat kymmenestä eri ikäihmisten järjestöstä.

Neuvoston jäsenyhdistykset ja yhdistysten seuraavaksi kahdeksi vuodeksi valitsemat edustajat ovat Eläkeliiton Liperin yhdistys – Kaija Matilainen, Eläkeliiton Viinijärven yhdistys – Viljo Kettunen, Liperin Eläkkeensaajat ry. – Seppo Kinnunen, Viinijärven Eläkkeensaajat ry. – Tauno Väisänen, Liperin Kansalliset Seniorit – Antti Multala, Liperin Kristillinen Eläkeläisyhdistys – Orvokki Räsänen, Liperin Sotaveteraanit ry. – Eero Hirvonen, Liperin Rintamamiesveteraanit – Eino Asikainen, Sotainvalidit – Pertti Hyvärinen ja SPR – Saimi Varis.

Ikäihmisten neuvosto perustettiin rekisteröimättömänä, vapaamuotoisena yhdistyksenä turhan byrokratian välttämiseksi. Kunta ei ole yhdistyksessä mukana toimijana, mutta on lupautunut järjestämään neuvostolle kokoontumistilat ja tukee postitus- ja kopiointiasioissa.

Neuvoston tarkoituksena on edistää viranomaisten ja vanhusväestön yhteistoimintaa ja parantaa ikäihmisten vaikutusmahdollisuuksia kunnalliseen päätöksentekoon. Neuvosto seuraa kunnan eri hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa ikäihmisten vinkkelistä tarvittaessa kantaa ottaen tai aloitteita tehden. Neuvosto pyrkii myös tehostamaan ikäihmisiä koskevista asioista ja heille suunnatuista palveluista tiedottamista.

Ihan konkreettisiinkin asioihin päästiin jo käsiksi. Edelleen tökkivästä terveyskeskuksen puhelinjonotuksesta saattaa lähteä terveisiä kuntaan päin. SPR:n Saimi Varis puolestaan antoi kotiläksynä mietittäväksi vanhusten liikkumisasiat. Ikäihmisille tarkoitettuihin toimintoihin osallistuminen voi tyssätä kyydin puutteeseen.

Päätettiin myös kutsua kunnan päättäjät kasvokkain tutustumaan uuden neuvoston kokoonpanoon.

Vastaa