Palvelut paranevat, kunnalle lisälaskua

Jari Rouvinen, Hannele Mikkanen ja Laila Mäkelä vastailivat seutukirjastoa koskeviin kysymyksiin.

Keskiviikkona Viinijärven koululla pidetyssä seutukirjaston tiedotustilaisuudessa oltiin positiivisella mielellä. Heti tilaisuuden jälkeen pidetyssä sivistyslautakunnan kokouksessa jätettiin kunnanhallitukselle ja -valtuustolle esitys seutukirjastoon liittymisestä.

Tiedotustilaisuudessa oli parikymmentä henkeä. Kirjastoväen lisäksi paikalla oli valtuuston, kunnanhallituksen ja sivistyslautakunnan jäseniä.

Kehittämispäällikkö Juhani Rouvinen esitteli yleisesti yhteistä toimintaa ja kirjastotoimenjohtaja Rebekka Pilppula keskittyi varsinaiseen aiheeseen.

Lainaajan saatava tarvitsemansa läheltä

Seutukirjaston suurimpia etuja ovat toimintojen tehostuminen ja lähipalvelujen turvaaminen kun jokaisesta kirjastosta löytyy sama tarjonta.

Aineiston saatavuus paranee ja liikkuvuus nopeutuu. Tämä vaatii selkeän kuljetusjärjestelmän, joka on jo suunnittelun alla.
Yhteisellä hankintapolitiikalla vältetään päällekkäiset hankinnat. Samoin kalliita aineistoja kuten dvd- ja cd-rom -levyjä voi kierrättää koko seutukirjaston alueella.

Tulevaisuus asettaa omat haasteensa. Helsingissä selvitetään parhaillaan mp3-tallenteiden lainausta. Kun tavalliselle cd:lle mahtuu keskimäärin 45 minuuttia musiikkia, voi mp3-levyä kuunnella jopa yhdeksän tuntia.

Seutukirjasto isona yksikkönä mahdollistaa paremman näkyvyyden. Myös tasa-arvoinen kehittyminen paranee.

– Joensuu on ollut suosittu, eikä se ole ollut suinkaan tavoitteena, selittää Pilppula.

– Tarkoitus on, että asiakas saa tarvitsemansa omasta lähikirjastostaan.

Haasteita tuovat pitkät etäisyydet, mikä haittaa henkilöstön liikkuvuutta toimipisteiden välillä. Myös toimintaympäristönä pieni kirjasto on isoa joustavampi ja muutosvaihe vaatii henkilökunnalta sopeutumista.

Liperi isoin maksaja

Kustannusjakoperusteeksi on päädytty asukaspohjaiseen maksuosuuteen, joka on selkeä ja helppo laskea. Kiinteistökustannukset jäävät kunnalle, mutta maksuosuus kattaa esimerkiksi palkat ja palvelut.

Nettomeno asukasta kohden tulee olemaan 34 euroa ja se perustuu Tilastokeskuksen arvioon. Tähän mennessä kaikki kunnat eivät ole satsanneet kirjastoon yhtä paljon. Siispä seutukirjastoon liittyminen tuo toisille kunnille säästöjä ja toisille lisäkustannuksia. Joensuu on suurin säästäjä ja Liperi suurin maksaja hieman yli 36.000 euron summalla.

Sivistysjohtaja Laila Mäkelän mukaan kirjastomäärärahoja on jäänyt yli Liperissä viime ja sitä edellisenä vuonna, ja tämä maksuosuus kustannetaan niillä.

– Joissakin kunnissa kirjastolle määrättyjä varoja on käytetty muuhun tarkoitukseen, mutta Liperissä näin ei ole tehty, vaan ne on laitettu jemmaan, Mäkelä kertoo.

Kirjastonhoitajien palkkaus ja toimenkuva pysyvät ennallaan. Työtehtävien päikseen vaihto on mahdollista, jos molemmat osapuolet siihen suostuvat.

Kirjastoautojen on oltava reitillä kolmekymmentä tuntia viikossa. Tutkimuksen mukaan neljä autoa alueella riittää. Kuskien sijaisuuksia pitää selvittää, koska kuskin ollessa sairaana auto seisoo.

– En näe uhkia, mutta sitä enemmän mahdollisuuksia laadun ja palvelun suhteen, sanoi Hannele Mikkanen loppupuheenvuorossaan.

Vastaa