Rääkkylän kunnan logistiikkahanke

Kotiseutu-uutiset 6.9.2023. Rääkkylä-Seura ry:n kirjeestä kunnanhallitukselle. 
Ottamatta muutoin kantaa Rääkkylä-seuran uutisessa esittämiin väitteisiin totean seuraavaa:
Paksuniemen logistiikkahankkeen tavoitteena oli ja on parantaa alueen liikenneturvallisuutta sekä lisätä paikoitusmahdollisuuksia sekä perusparantaa ja päällystää pihatietä ja pysäköintialueita. 

Paksuniemen alueella on vahvistettu yleiskaava. Ns. kaavahierarkian mukaan yksityiskohtaisempi kaava syrjäyttää voimaan tullessaan alueellaan yleispiirteisemmän kaavan, jolloin yleiskaavan määräykset ohittavat maakuntakaavan määräykset. Vahvistettu yleiskaava ei ole millään tavoin maakuntakaavan vastainen ja logistiikkahankkeessa tehdyt toimet ovat vahvistetun yleiskaavan mukaisia.

Paksuniemeen ei ole suunniteltu eikä olla suunnittelemassakaan ns. peltoparkkialueen muuttamista yleiseksi pysäköintialueeksi, vaan se tulee säilymään eräiden suurtapahtumien tilapäisenä pysäköintialueena. Se, mitä toteutetaan, on liittymien rakentamisen ja liikenteen ohjaaminen yksisuuntaisesti ja aiempaa turvallisemmin. Elokuussa aloitetut työt eivät vaadi erillistä toimenpidelupaa eikä hallinto-oikeus vaatinut kunnalta koko hankkeen maankäytöllisten ja ympäristöllisten vaikutusten arviointia. Ns. poikittaisparkit on erotettu kevyen liikenteen väylästä korokkeella, mikä estää kevyenliikenteen väylän lainvastaisen käytön.

Kunta tulee noudattamaan hallinto-oikeuden antamaa päätöstä. Sen vuoksi kunta uusii lupaprosessin siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää ja kuulee tässä prosessissa niitä, joita kunnan pitää lain mukaan kuulla. Päätöstä ei kumottu siksi, että kunta olisi menetellyt maakuntakaavan vastaisesti tai että suunniteltu ja osin jo toteutettu rakentaminen olisi pilannut perinnemaisemaa, vaan päätös kumottiin kuulemisvirheen takia.

Päätöstä ei kumottu Rääkkylä-Seura ry:n tekemän valituksen takia, koska sillä ei ollut valitusoikeutta asiassa. Päätös kumottiin naapurikiinteistöjen omistajien tekemän valituksen takia.

Esko Rautiainen
Rääkkylän kunnanjohtaja 

Vastaa