Perheiden yhdenvertainen kohtelu on lasten etu

MIELIPIDE Eduskunta muutti varhaiskasvatusmaksuja koskevaa lakia 1.3.2023 alkaen. Tämän myötä varhaiskasvatusmaksut laskivat monilla perheillä Liperin kunnallisten päiväkotien puolella. Yksityisille päiväkodeille maksettavaan kuntalisään Liperin kunta ei tehnyt vastaavaa muutosta.

Tilanne on sietämätön ja asettaa liperiläiset lapsiperheet todella epätasa-arvoiseen asemaan. Esimerkiksi 4-henkinen perhe, jossa vanhempien yhteenlasketut tulot ovat noin 5200€/kk, maksaa kahden lapsen hoidosta yksityisessä päiväkodissa sisaralennukset huomioiden 435€/kk. Sama perhe maksaisi 0€/kk lasten hoidosta kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Hintaero on järkyttävä!

Liperi on mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallissa. Lapsiystävällinen Liperi on sitoutunut huomioimaan jokaisen lapsen päätöksenteossa sekä tekemään lasten hyvinvoinnin kannalta oikeita ja pysyviä ratkaisuja. Lapsiystävällinen kunta -mallin perusperiaatteisiin kuuluu lasten edun ensisijaisuus sekä syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus. Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelimalli olisi ratkaisu Lapsiystävällisen Liperin lasten ja perheiden yhdenvertaisuuden sekä lasten edun toteutumiseksi.

Liperissä onkin mahdollisimman pian siirryttävä yksityisen varhaiskasvatuksen tulosidonnaiseen palvelusetelimalliin, jossa maksut ovat samat riippumatta siitä, missä päiväkodissa lapset ovat hoidossa. Näin toimitaan jo esimerkiksi Joensuussa, Kuopiossa ja Kajaanissa sekä monissa muissa isommissa ja pienemmissä kunnissa. Miksi sama malli ei toimisi Liperissäkin?

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Liperin yhdistyksen päiväkoti on voittoa tavoittelematon toimija, joka tarjoaa hoitoa noin 20 liperiläiselle lapselle. MLL:n päiväkodissa tehdään todella laadukasta kasvatustyötä, jossa huomioidaan jokainen lapsi yksilönä ja tehdään saumatonta yhteistyötä perheiden kanssa.

Päiväkodin toimintaa ohjaava Liperin varhaiskasvatussuunnitelma sekä MLL:n arvot ja tavoitteet, mm. lapsen arvostus, perhekeskeisyys ja yhteisöllisyys, näkyvät arjessa niin lapsille kuin vanhemmille selkeästi. Toimintaa muokataan lasten ja perheiden toiveiden ja tarpeiden mukaiseksi. MLL:n päiväkodin henkilökunta tekee töitä täydellä sydämellä.

He ovat erittäin sitoutuneita työhönsä ja välittävät aidosti lapsista. He kuuntelevat ja seuraavat lapsia päivien aikana tarkasti ja hyödyntävät huomioitaan toimintansa suunnittelussa. Meidän työpäivien ajan he huolehtivat lapsistamme kuin omistaan. Henkilökunnan pysyvyys ja osaaminen luovat lapsille turvallisen ympäristön oppia ja kasvaa.

Me MLL:n päiväkotilaisten vanhemmat toivomme, että Liperin kunta pitää kiinni perheiden yhdenvertaisuudesta ja ennen kaikkea lasten edusta. Lapsiystävällisessä kunnassa perheitä ei voida kohdella näin eriarvoisesti. Me olemme todella pettyneitä tämänhetkiseen tilanteeseen, sillä pahimmillaan se johtaa meille tärkeän päiväkodin sulkemiseen asiakasperheiden siirtyessä kunnallisiin päiväkoteihin maksupolitiikan pakottamina.

Me vaadimme, että meidän lapsillemme mahdollistetaan yhtäläinen oikeus erittäin laadukkaaseen, tuttuun ja turvalliseen varhaiskasvatukseen – samaan hintaan kuin muillakin liperiläisillä perheillä.

Jenna Karjalainen sekä 

MLL:n päiväkodin muut asiakasperheet

Vastaa