Vapaaehtoistyön arvostus kasvuun

Vapaaehtoinen maanpuolustus on asevelvollisuuden lisäksi puolustuksemme sydän, sillä on vankka kannatus ja se kiinnostaa suomalaisia entistä enemmän. Ympärillämme on paljon vapaaehtoisia, jotka tekevät pyyteetöntä työtä isänmaamme hyväksi. Näen kehityksen tältä osin hyvänä.

Vapaaehtoistyötä tehdään kiitettävän runsaasti myös muillakin aloilla. Tätä arvokasta työtä tekevät saavat usein kuulla juhlapuheita siitä, kuinka arvokasta työtä he tekevät. Työ on korvaamattoman arvokasta, mutta näkyykö arvostus selkeinä toimenpiteinä. Mielestäni ei. Yksi hyvä arvostuksen konkreettinen symboli olisi raha. Pienikin summa on ele, joka osoittaa, että tehtyä työtä arvostetaan.

Hyvinvointialueet ja kunnat tekevät parhaillaan taustaselvitystyötä siitä, millaisia summia avustuksia hakeneet järjestöt tai yhdistykset olisivat ansainneet. Tässä tarkastelussa tulee ehdottomasti huomioida se, millaisia väestöryhmiä vapaaehtoistyö koskettaa ja miten suuri merkitys sillä on vaikkapa työvoimapulasta kärsivillä aloilla.

Vapaaehtoistyön varsinaista arvoa on hankala laskea, eikä sen rahaksi muuttamista välttämättä tarvitse edes tehdä. Jokainen tietää, että vapaaehtoistyötä tekevä saa siitä myös itselleen paljon. Yhteiskunnan tehtävä on eri toimenpitein nostaa työn arvostusta, mikä varmasti lisää tekijöiden motivaatiota. Arvostuksen voi osoittaa rahalla.

On syytä muistaa, että pienet avustussummat eivät ohjaudu tekijän palkkioksi, sen sijaan hän voi saada niistä korvausta oman järjestönsä kautta esimerkiksi matkakuluihin. Yhteiskunnalta tämä on pieni kädenojennus, mutta merkitsee vapaaehtoistyöntekijälle, vaikkapa köyhyysrajan alapuolella kituuttavalle eläkeläiselle, todella paljon. 

Hyvinvointialueiden ja kuntien jakamat toiminta-avustukset ovat vain murto-osa siitä, mitä kaikkea niillä saadaan aikaan ja miten paljon ne tuovat silkkaa säästöä vaikkapa hoitolaitosten arjen kustannuksiin. Tämä kannattaa muistaa ennen kuin punakynä piirtää rukseja avustushakemusten perusteille ja mitättömän pienille rahasummille.

Kari Kulmala, Rääkkylä

eduskuntavaaliehdokas (kok.) 

Vastaa