Liikuntaseteli turvaamaan seniorin arjessa selviytymistä

MIELIPIDE Iän karttuessa lihasten kunto alkaa heiketä nopeasti. Portaiden nouseminen, kauppakassien kantaminen tai kotiaskareista suoriutuminen eivät välttämättä ole enää itsestäänselvyyksiä kaikille ikäihmisille. Mitä enemmän seniori-ikäisellä on mahdollisuus liittää lihaskuntoharjoittelua viikko-ohjelmaansa, sitä varmemmin hän selviää arjesta omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Myös tapaturmien riski pienenee samalla merkittävästi.

Riittävästä lihaskunnosta huolehtiminen ei aina onnistu omassa kodissa. Seniori-ikäinen tarvitsee joko ohjattua kuntosaliharjoittelua tai ryhmäliikuntaa, jossa keskitytään suurten lihasryhmien harjoittamiseen myös kevyiden painojen avulla.

Kaikilla senioreilla ei kuitenkaan ole taloudellisia resursseja ostaa kuntosalipalveluita. Tähän ongelmaan on puututtu esimerkiksi Kurikassa. Siellä kaupunki tarjoaa 65 vuotta täyttäneille asukkailleen liikuntapalveluseteleitä, joita voi käyttää paikallisilla kuntosaleilla. Yksittäinen kuntalainen voi saada vuoden aikana yhteensä 80 kappaletta kymmenen euron seteleitä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että seniori pääsee ilmaiseksi kuntosalille 1–2 kertaa viikossa. Ulkoiluun ja muuhun arkiliikuntaan liitettynä se takaa ikäihmisille mahdollisuuden hyvän fyysisen kunnon ylläpitämiseen.

Esitän, että liikuntasetelin käyttöönottoa harkitaan pikaisesti myös Pohjois-Karjalan ja Savo-Karjalan alueilla. Pidemmällä aikavälillä se näkyisi varmasti ikääntyvän väestön hoivan sekä raskaamman hoidon tarpeessa ja samalla merkittävinä säästöinä.

Setelin käyttöönotto olisi samalla kädenojennus paikallisille kuntosaliyrittäjille. Se voi omalta osaltaan jopa kannustaa yrityksiä kehittämään toimintaansa myös senioreille sopivaksi.

Terveys- ja liikunta-alan tutkimus- ja liikunta-alan tutkimuskeskus UKK-instituuttikin muistuttaa, että liikunta voi hidastaa tai jopa kokonaan ehkäistä kroonisia sairauksia ja vähentää niistä aiheutuvia haittoja. 

Kari Kulmala (kok.), Rääkkylä 

eduskuntavaaliehdokas

Vastaa